KBC maakt 1,76 miljard euro winst in 2014

PHOTO_NEWS
KBC heeft in 2014 een nettowinst gerealiseerd van 1,762 miljard euro. Dat is een pak meer dan de 1,01 miljard in 2013. In het vierde kwartaal bedroeg de winst 457 miljoen euro, waarvan België met 399 miljoen de belangrijkste bijdrage leverde. Tsjechië deed het iets minder in het laatste kwartaal, terwijl de divisie 'Internationale Markten', waaronder Ierland en Hongarije vallen, een verlies van 7 miljoen euro optekende. De resultaten lagen boven de verwachtingen van analisten.

"Op vergelijkbare basis stegen de rente-inkomsten, ging de rentemarge omhoog en groeiden de kredietvolumes en klantendeposito's in de meeste van onze kernmarkten verder aan", zegt topman Johan Thijs. Ook de inkomsten uit de verkoop van beleggingsproducten zijn gestegen. Specifiek voor België blijkt nog dat er meer levensverzekeringen (tak21) werden verkocht, terwijl er bij de schadeverzekeringen hogere technische lasten waren, volgens KBC "seizoensgebonden".

KBC stelt aan de aandeelhouders een dividend van 2 euro per aandeel voor. De bank herhaalt dat ze voor 2015 niet van plan is een dividend uit te betalen, waardoor er dus ook geen coupon moet betaald worden aan de Vlaamse overheid. In 2016 zou er dan weer een dividend mogelijk zijn.