In ruil voor deze hervormingen krijgt Griekenland 86 miljard euro

AP
Griekenland en zijn internationale geldschieters hebben een akkoord bereikt over een derde steunpakket voor noodleningen ter waarde van 86 miljard euro. Persbureau Reuters kon naar eigen zeggen de hand leggen op de voorwaarden waaraan het Zuid-Europese land moet voldoen in ruil voor de verse leningen.

Het is de derde keer dat Griekenland bij de Europese Centrale Bank, het IMF en de andere eurolanden moet aankloppen voor vers geld, wil het zijn eerdere leningen kunnen terugbetalen en het faillissement verwijderen.

Welke doelen moet Griekenland behalen?

• Griekenland moet vanaf 2016 een primair begrotingsoverschot boeken.
• Dit jaar nog mag het land een tekort van 0,25 procent van het BBP in de boeken schrijven, maar volgend jaar moet er een overschot van 0,5 procent zijn. Dat moet oplopen tot 1,75 procent in 2017 en tot 3,5 procent in 2018.
• De Griekse economie mag dit jaar maximaal tussen de 2,1 en 2,3 procent krimpen, volgend jaar met maximaal 0,5 procent en moet in 2017 opnieuw groeien met 2,3 procent.

Wat moet Griekenland daarvoor doen?

De internationale geldschieters eisen dat Griekenland snel een lijst met 'prior actions' goedkeurt, nog voor er één eurocent uitgekeerd wordt. Het zou onder andere gaan om de volgende maatregelen:

• Nieuwe wetten over noodlijdende kredieten in handen van de banken
• Deregulering van de aardgasmarkt
• Opzetten van een onafhankelijk vermogensfonds dat 50 miljard euro moet ophalen en waarvan drie vierde gebruikt moet worden om de banken te herkapitaliseren en de schuld te verlichten
• Belastingvoordelen voor boeren schrappen
• Verhoging van de belastingsvoorafbetalingen
• Strenger systeem voor burgers met achterstallige belastingen
• Verhoging van de 'solidariteitstaks' van 4 naar 6 procent voor wie tussen 50.000 en 100.000 euro verdient

Welke maatregelen nam Griekenland eerder al

Vorige maand al keurde Griekenland een eerste set hervormingen goed na het akkoord met de andere eurolanden van juni:
• Eenvoudiger maar uitgebreider btw-systeem
• Besparingen in de pensioenen
• Het nationale agentschap voor de statistiek onafhankelijk maken
• Hervormingen bij Justitie
• Voldoen aan de Europese bankenregels

Komen er nog maatregelen?

Behalve de lijst met 'prior actions' zal het akkoord met de geldschieters naar verwachting ook een tijdstabel bevatten met nog een reeks andere maatregelen:
• Omvangrijke pensioenhervorming
• Hervormingen in de economie en handel, met maatregelen rond zondagsrust, melkverkoop, bakkerijen en apothekers
• Privatisering van het elektriciteitsnet
• Hervormingen in de wetten rond collectief ontslag en loononderhandelingen