Huts opnieuw kwaad op Havenbedrijf over boetes

Fernand Huts, baas van Katoen Natie.
BELGA Fernand Huts, baas van Katoen Natie.
Daags nadat bekend was geraakt dat Fernand Huts een proces over havenboetes tegen het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) heeft verloren, klaagt de baas van Katoen Natie opnieuw over het boetebeleid van het Havenbedrijf. Dat zou nadelig zijn voor zijn bedrijven. Bij het Havenbedrijf ontkent men de aantijgingen.

Het bedrijf Seaport Terminals van Huts in Kallo moet dit jaar een boete van net geen 190.000 euro betalen voor het niet behalen van zijn overslagverplichtingen op de kade. Het Havenbedrijf vroeg hem of er verzachtende omstandigheden waren, waardoor de boete eventueel verlaagd kan worden.

Huts meent dat er door die vraag met twee maten en twee gewichten wordt gewerkt. Voor wat betreft de bedrijven Antwerp Gateway en PSA stelt Huts dat de boetekwijtschelding "in het verleden steeds gebeurd is op eigen initiatief van het Gemeentelijk havenbedrijf" en dat "uit alle documenten is gebleken dat noch PSA, noch Antwerp Gateway oorspronkelijk aangedrongen hebben op kwijtschelding van de boetes". Volgens Huts worden er "tot op vandaag boetes kwijtgescholden, zonder dat hiervoor verantwoording wordt afgelegd door het GHA".

Facturering

Het Havenbedrijf ontkent de aanpak zoals Huts die beschrijft. "Alle concessionarissen in dezelfde situatie als hij krijgen een brief met een verzoek tot informatie waarmee het bedrijf kan aantonen wat eventueel omstandigheden zijn waardoor niet aan volumeverplichtingen werd voldaan", zegt woordvoerder Annik Dirkx. "Op basis van een volledig dossier kunnen wij dan oordelen over het bedrag dat zal worden aangerekend. Pas na goedkeuring van deze bedragen door onze raad van bestuur zal er worden overgegaan tot een facturering van de verschuldigde bedragen."

Men vindt evenwel niet dat de aanhoudende beschuldigingen van Huts tot een klacht over eerroof of laster moeten leiden. "We willen er geen welles-nietesspelletje van maken. De rechter die recent een uitspraak deed, kon geen elementen terugvinden die beweringen van Fernand Huts staven."

Alle concessionarissen in dezelfde situatie als hij krijgen een brief met een verzoek tot informatie waarmee het bedrijf kan aantonen wat eventueel omstandigheden zijn waardoor niet aan volumeverplichtingen werd voldaan

Annick Dirkx (Havenbedrijf)