Exclusief voor abonnees

Huis bouwen en dan gaat je aannemer plots failliet? Dit zijn je opties

Shutterstock
Een failliete aannemer juist voor of tijdens de bouwwerken. Het is een van de grootste nachtmerries voor wie een huis bouwt of renoveert. De gevolgen voor de werkzaamheden zijn niet gering en ook budgettair oogt het plaatje niet altijd even hoopgevend. Welke acties onderneem je zelf en hoe kan je de gevolgen enigszins beperken?

Volgens handelsinformatiekantoor Graydon gingen vorig jaar 11.817 bedrijven op de fles. De weinig begerenswaardige eer van sector met het meeste faillissementen was weggelegd voor de bouwnijverheid, met een recordaantal van 2.086, goed voor een stijging van 7,5 procent. Het scenario van een failliete aannemer is dus voor heel wat mensen helaas niet bepaald een ver-van-mijn-bedshow.

Is de aannemer wel echt failliet?

Over mogelijke faillissementen circuleren af en toe geruchten. Die neem je best niet zomaar voor waar aan. Ga zeker na of het faillissement werkelijk is uitgesproken. Die informatie vind je terug in het Belgisch Staatsblad. Legde jouw aannemer de boeken neer, dan vermeldt het Belgisch Staatsblad welke curator de rechtbank heeft aangesteld voor de verdere opvolging. De Kruispuntbank van Ondernemingen vormt de snelste en gemakkelijkste weg om die informatie op te roepen: tik het ondernemingsnummer of de naam van de aannemer in en je klikt meteen verder richting het uittreksel in het Belgisch Staatsblad.

Voor de werken

De invloed van een faillissement hangt sterk af van de fase waarin de werken zich bevinden. Gaat de aannemer voor de start van de werken failliet, maar heb je al een contract getekend? Dan kan je niet automatisch het contract beëindigen en overstappen naar een andere aannemer. Wie dat wel doet, pleegt volgens de letter van de wet namelijk contractbreuk. Je contacteert dus best de curator. Hij zal al dan niet expliciet bevestigen dat je het contract kosteloos mag beëindigen. De meeste overeenkomsten bevatten een bepaling die het contract van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbindt als de aannemer failliet gaat.

Heb je al een voorschot betaald? Ook dan neem je best contact op met de curator. Naast een aanvraag tot beëindiging van het contract, doe je meteen ook een aangifte van schuldvordering. Helaas bevinden er zich in dat geval een aantal wachtenden voor jou. Bevoorrechte schuldeisers, zoals de fiscus en de RSZ, hebben doorgaans een streepje voor.

Wanneer de werken gedeeltelijk of gebrekkig zijn uitgevoerd, verzamel je best zo veel mogelijk bewijzen en foto’s

Tijdens de werken

Wanneer de werken gedeeltelijk of gebrekkig zijn uitgevoerd, verzamel je best zo veel mogelijk bewijzen en foto’s. Je brengt de eventuele schade best samen met de architect en curator in kaart. Samen probeer je het ook eens te raken over de waarde van de al uitgevoerde en tot nu toe onbetaalde werken. De combinatie van beide factoren resulteert dus in een tegoed of een nog verschuldigd bedrag. Moet je nog betalen, dan doe je dat altijd aan de curator. Heb je nog recht op een bepaalde som, dan houd je er best rekening mee dat die terugvordering helaas niet altijd lukt.

Na de werken

Zijn alle werken al geheel volgens afspraak voltooid op het moment dat de rechtbank het faillissement uitspreekt, dan stort je het bedrag dat je nog verschuldigd was bij de curator. Indien je achteraf problemen of defecten ondervindt, dan wend je je best tot de fabrikant of de verdeler. Hij moet de vooropgestelde garantietermijn op machines en materiaal respecteren. Het spreekt voor zich dat zo’n procedure makkelijker realiseerbaar is bij een lokale producent, dan een Aziatische onderneming zonder Belgische hoofdzetel. Als er kleine zaken niet helemaal afgewerkt zijn, kan je een ‘korting’ vragen, om de verdere afronding te financieren.

Conclusie

Ongeacht het stadium waarin de werken zich bevinden, is een failliete aannemer slecht nieuws. Er staat de bouwheer altijd een administratieve rompslomp te wachten, die mogelijk ook gepaard gaat met financiële schade. Omdat je bij een nieuwe en meestal drukbezette aannemer moet aankloppen, komen verschillende deadlines in het gedrang. Om de gevolgen te beperken, respecteer je best altijd de geijkte scenario’s, ook al vergen die tijd en moeite.

Lees ook:

Van de ene op de andere dag je inkomen verliezen: wat nu? (+)

Kamer verhuren via Airbnb: hoe werkt dat en is het financieel echt interessant? (+)

Experts verwachten tempering van vastgoedprijzen: woning kopen? Dit moet je weten (+)