Homans betreurt "onnodige paniekzaaierij op kap van de zwaksten"

Liesbeth Homans.
PHOTO_NEWS Liesbeth Homans.
Vlaams minister van Sociale Economie Liesbeth Homans (N-VA) ontkent met klem dat er drie- tot zesduizend jobs in de dienstenchequesector op de helling staan omwille van een probleem van dubbele subsidiëring. Verschillende kranten citeerden vandaag die cijfers op gezag van de koepel lokale diensteneconomie. "Ik betreur ten zeerste de onnodige paniekzaaierij die vooral zij die het al moeilijk hebben op de arbeidsmarkt angst aanjaagt", reageert minister Homans.

Poetshulpbedrijven die werken met laaggeschoolden, alleenstaande moeders zonder netwerk, mensen die minder begaafd zijn of die de taal niet goed beheersen ontvangen zogenaamde SINE-middelen (sociale inschakelingseconomie) om dat personeel goed te begeleiden. Volgens kranten zouden dienstenchequesbedrijven waarvan de SINE-vergunning afloopt, geen nieuwe subsidies kunnen aanvragen, omdat de combinatie van dienstencheques en SINE-subsidies niet strookt met de Europese regels.

Sinds 1 juli 2014 is Vlaanderen -na de zesde staatshervorming- bevoegd voor de toekenning van de SINE-middelen. Minister Homans spreekt van "onnodige paniekzaaierij". Ze werkt aan een hervorming, wacht op federale gegevens en laat de huidige regeling lopen tot aan de hervorming, zegt haar kabinet. Homans zegt dat er op "het budget voor SINE-middelen "geen eurocent" werd bespaard. Ze garandeert dat die middelen "blijvend ingezet zullen worden voor het creëren van arbeidsplaatsen voor doelgroepwerknemers".

"De dienstenchequesector wordt vandaag op tal van manieren en met verschillende subsidies ondersteund. Vanuit Sociale Economie wil ik maximaal inzetten op het tewerkstellen van mensen met beperkte arbeidskansen en daar waar mogelijk die ook zoveel als mogelijk door te laten stromen naar de reguliere arbeidsmarkt", reageert Homans.

"Het spreekt echter voor zich dat wanneer Vlaanderen bijkomende bevoegdheden krijgt, deze ook op een slimme en geïntegreerde manier wil inzetten. Dat is het opzet van de geplande hervorming. Omwille van het ontbreken van de federale gegevens, zullen we daarom de huidige ondersteuning laten verderlopen tot aan de definitieve uitwerking van de hervorming. Op die manier zorgen we voor stabiliteit en voor een sterke sector die wie het moeilijk heeft alle kansen kan bieden", zegt Homans.