Hogere bankentaks goedgekeurd

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).
BELGA Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).
De ministerraad heeft vandaag de vernieuwde bankentaks goedgekeurd. Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt gaat het om een vereenvoudiging ten opzichte van de huidige situatie, waarin vier verschillende taksen en heffingen bestaan.

De nieuwe bankentaks bundelt deze vier taksen en heffingen:

• De abonnementstaks op spaardeposito's
• De taks op kredietinstellingen
• De bijdrage aan het resolutiefonds
• De beperkng op de notionele interestaftrek

De opbrengst ligt 55 miljoen euro hoger dan wat de verschillende heffingen vandaag opbrengen. Minister Van Overtveldt wees er vandaag op dat de bankentaks - net als de kaaimantaks en de diamanttaks - mee moet dienen voor de financiering van de taxshift, die de lasten op arbeid moet verlagen. De N-VA-minister herinnerde er ook aan dat de banken elk jaar 500 miljoen euro aan Europa afdragen.

Diversiteit respecteren

Bij de bankentaks werd rekening gehouden met het specifieke karakter van kleinere banken en hun draagkracht. Ze zullen verhoudingsgewijs dus minder bijdragen dan grootbanken. Op die manier wordt ook de diversiteit in het financiële landschap gerespecteerd, legt Van Overtveldt uit.

"Ten tijde van de financiële crisis hebben de financiële instellingen kunnen rekenen op steun. Nu verwachten we van hen een bijdrage om de verlaging van de lasten op arbeid te realiseren, en om zo finaal ook de competitiviteit en de economische groei te stimuleren", luidt het