Goede punten van Nationale Bank voor federale regering: "Grootste jobtoename in ons land sinds 2008" en "staatsschuld fors gezakt"

België profiteerde mee van een "breed gedragen expansie in de eurozone, waar alle lidstaten aan deelnamen", aldus gouverneur van de Nationale Bank Jan Smets.
ANP België profiteerde mee van een "breed gedragen expansie in de eurozone, waar alle lidstaten aan deelnamen", aldus gouverneur van de Nationale Bank Jan Smets.
De Belgische economie heeft een goed jaar achter de rug. De groei trok aan en er kwamen netto 66.000 banen bij, het hoogste aantal sinds 2008. Ook met de overheidsfinanciën ging het de goede kant op: het structureel begrotingstekort daalde tot 1,2 procent van het bruto binnenlands product. 

Maar er wachten nog heel wat uitdagingen, benadrukte Jan Smets, de gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB), bij de voorstelling van het jaarverslag van de instelling. 

België profiteerde mee van een "breed gedragen expansie in de eurozone, waar alle lidstaten aan deelnamen", aldus de gouverneur. De Belgische economische groei versnelde dan ook tot 1,7 procent (na 1,5 procent in 2016). Dat is vooral te danken aan de export en de bedrijfsinvesteringen. Een goede zaak, volgens Smets, omdat investeringen "toekomstige groei in zich dragen".

Minder nood aan inhaalbeweging

Toch valt op dat de economische groei in België al voor het derde jaar op rij lager lag dan die van de eurozone als geheel (vorig jaar 2,2 procent) en van de voornaamste buurlanden. Dat is volgens de NBB-gouverneur niet abnormaal: België deed het voordien beter - het kreeg tijdens de financiële crisis minder klappen - en heeft nu dus minder nood aan een inhaalbeweging.

De gouverneur wees er bovendien op dat de Belgische groei "jobintensiever" was. Er kwamen per procent economische groei meer banen bij dan in de buurlanden. De Nationale Bank schat dat er vorig jaar netto 66.000 jobs werden gecreëerd in België, het hoogste aantal sinds 2008. In vier jaar tijd gaat het om meer dan 180.000 banen.

Lagere arbeidskosten

De jobgroei is volgens de NBB te danken aan lagere arbeidskosten enerzijds (via onder meer loonmatiging en vermindering van de werkgeversbijdragen) en aan een hoger aanbod op de arbeidsmarkt anderzijds. Denk bij dit laatste aan de verhoging van de pensioenleeftijd en maatregelen om werklozen te activeren.
Omdat de werkgelegenheid groeide en omdat de reële lonen stegen, ging ook het beschikbaar inkomen omhoog: met 1,3 procent in reële termen. De gezinsconsumptie nam iets minder snel toe (+1,1 procent), omdat gezinnen na jaren van daling weer iets meer begonnen te sparen. Gemiddeld spaarden ze vorig jaar 11,3 procent van hun beschikbaar inkomen (tegen 11,2 procent in 2016). In 2009 was dat nog 17,7 procent.

De goede economische prestaties vertaalden zich ook in de overheidsfinanciën. Het nominale begrotingstekort verkleinde tot 1,0 procent van het bruto binnenlands product (tegen 2,5 procent in 2016). Structureel was er nog een tekort van 1,2 procent (tegen 2,1 procent in 2016). De Nationale Bank linkt de verbetering onder meer aan de goede conjunctuur en de banengroei, een verdere vermindering van de rentelasten en de voortgezette beheersing van de primaire uitgaven.

Teruglopende schuldgraad

De schuldgraad "liep voor het eerst in tien jaar aanzienlijk terug", aldus de NBB, van 105,7 tot 102,8 procent van het bbp. Dat is het laagste peil sinds 2011.
De economische barometer staat dus op zonnig, maar het is niet het moment om "zelfgenoegzaam" te worden, aldus Smets. "De goede economische conjunctuur moet worden aangegrepen om buffers aan te leggen voor de toekomst", klonk het. Er zijn immers nog genoeg uitdagingen, zoals de verwachte vergrijzingskosten, hoognodige investeringen in infrastructuur, meer mensen aan het werk krijgen ...
Voor de gouverneur is het alvast belangrijk om te blijven streven naar een structureel begrotingsevenwicht. Een termijn plakt hij daar evenwel niet op. 
165 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • jo vandenberghe

  Met zijn wedde zou ik ook de loftrompet blazen.

 • Gino Denil

  Maar er is geen geld om de afgesproken maatregelen tegen de armoede in de regeerakkoorden uit te voeren. Wel om nog meer lastenverlagingen toe te kennen aan de bedrijven.

 • Jan Verstrepen

  De verkiezingen naderen het liegbeest is weer losgelaten. Armoede is gestegen en de hamburger jobs maar voor de rest is het liegen om het meest!!

 • Emi De graeve

  Daar geloof ik niks van. Ik heb nog nooit elke euro zo dikwijls moeten omkeren om met mijn pensioentje rond te komen. De overheid heeft blijkbaar geen geld genoeg en de grootste hoop die het krijgen, werken er niet voor.

 • Geert Heylen

  1,2 % structureel tekort en dan vertellen dat de staatsschuld zakt !!??