Globaal akkoord over nachtvluchten tegen 31 mei

UNKNOWN

Het is de bedoeling om tegen 31 mei een globaal akkoord te bereiken over het luchthavenplan van minister van Mobiliteit Yves Leterme. Dat is afgesproken binnen de technische werkgroep die de opdracht had gekregen het nieuwe vliegplan te bestuderen.

Stok achter de deur
Vast staat dat er zal gestreefd worden naar een stille nacht, zonder vertrekkende vluchten tussen middernacht en vier uur. "In zoverre dit verenigbaar is met de economische leefbaarheid van de subhub van DHL en andere beperkte luchtvrachtactiviteiten", klinkt het wel enigszins nuancerend. Mocht die stille nacht effectief een economische struikelblok vormen, dan zal worden onderhandeld of er mogelijk toch een beperkt aantal vluchten kunnen opstijgen.

Overleg
In de loop van de middag is er ook overleg geweest tussen de adviseurs van Leterme en het koerierbedrijf DHL. Volgende week is er een ontmoeting tussen Leterme zelf en DHL gepland en dan start een onderhandelingsperiode van één maand. Leterme herhaalt dat het voor hem de doelstelling is om de leef- en woonkwaliteit te verzoenen met de economische leefbaarheid van de subhub van DHL.

Volgens DHL-woordvoerder was het alvast "een constructieve vergadering". "Het is goed dat we nu geconsulteerd worden, aldus De Buck. Eerder had het koerierbedrijf kritiek geuit op het feit dat het niet voor de lancering van het plan-Leterme zijn zegje mocht doen.

Prikactie
Eerder op de dag hielden een honderdtal werknemers van het bedrijf DHL, vooral bedienden, een korte prikactie tegen het onvermijdelijke banenverlies dat het plan met zich mee zou brengen. Ze werden er kort toegesproken door enkele vakbondsafgevaardigden van ABVV/BBTK en ACV/LBC en gingen nadien weer aan het werk.

"Spontane actie"
"Dit is een spontane actie om onze diepe verontwaardiging te tonen over het feit dat we via de media ingelicht zijn over het plan-Leterme", sprak Hendrik Vermeersch van de socialistische vakbond ABVV/BBTK. "Een eventuele uitvoering van het plan van Leterme om de nachtvluchten tussen middernacht en 4 uur te schrappen, betekent een rechtstreeks verlies van 1.400 jobs. Onrechtstreeks komt dat op een verlies van ongeveer 5.500 jobs. Dat is evenveel als destijds bij de hervormingen bij Volkswagen Vorst. Wij zijn het slachtoffer van de profileringsdrang van Yves Leterme", aldus Vermeersch, wiens pleidooi op applaus onthaald werd bij de werknemers.

Scherper
Het geluid bij de christelijke vakbond klonk scherper dan eerder op de dag. "Volgens onze berekeningen zouden er bij DHL door het Plan-Leterme ongeveer 30 nachtvluchten verdwijnen en maar 10 overblijven. Dit is onaanvaardbaar en de gevolgen zouden desastreus zijn", zei vakbondsafgevaardigde Lode Verschingel (ACV/LBC).

"Blijven protesteren"
De vakbonden riepen de werknemers van DHL tenslotte op om in de toekomst te blijven deelnemen aan eventuele acties en mee te protesteren tegen de uitvoering van het nieuwe luchthavenplan. "Dit mag niet de zoveelste nachtvluchtencrisis worden", aldus nog BBTK-afgevaardigde Connie Van den Bosch. De prikactie was om kwart na drie afgelopen, een goed halfuur nadat alle bedienden naar buiten waren gekomen. (belga/svm)