Ga naar de mobiele website
^ Top

Geld afhalen straks niet meer gratis?

BELGA
De meeste Belgische banken onderzoeken hoe ze u meer kunnen doen betalen voor hun diensten. Daarbij wordt gedacht aan het tariferen van dingen die nu nog gratis zijn. Geld afhalen bijvoorbeeld.

De lage rente weegt op het verdienmodel van de Belgische banken. De Nationale Bank waarschuwde onlangs dat het daarom zo niet verder kan. De lage rente zorgde in eerste instantie nog wel voor een stijging van de inkomsten bij de banken. Consumenten gingen daardoor meer lenen en lieten bestaande hypothecaire kredieten massaal herzien, met een forse stijging van de zogeheten wederbeleggingsvergoeding als gevolg. Maar die eenmalige inkomsten doven nu uit, volgens de Nationale Bank. Het klassieke stramien van geld ophalen bij de spaarders en dat tegen een vergoeding uitlenen, komt stilaan in de verdrukking.


De Belgische banken zoeken daarom naar nieuwe inkomsten. Duurdere tarifering van bankdiensten is in die context niet langer een taboe, zo schrijft de 'De Tijd'. De plannen zijn zelfs zeer concreet. "Banken zullen sommige diensten die ze nu gratis leveren, tariferen", zegt Belfius-voorzitter Jos Clijsters. "Zo worden ze onafhankelijk van de rentemarge. Anders wordt de situatie onhoudbaar."

Duur advies

Ook Luc Versele, de CEO van Crelan, verwacht dat banken nieuwe inkomsten zoeken. "Je kan klanten laten betalen voor goed advies." Zo valt te horen dat banken denken aan het betalend maken van advies over woningkredieten. Een andere piste is het aanrekenen van een bedrag voor het afhalen van cash. Dat is echter niet zo simpel. Een wet uit 2003 legt banken een verplichte minimumservice op.

Hoe dan ook, het is nu wachten op wie als eerste durft te schieten. Nadien zullen de anderen volgen.

Peeters: "Regels moeten worden nageleefd"

Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters laat in een reactie weten dat hij erop zal toezien dat de regels inzaken 'basisbankdienst' nageleefd zullen worden. "De consument heeft recht op een minimum van 24 gratis geldafhalingen. Dat recht moet behouden blijven", aldus Peeters.

Daarnaast kan het niet dat banken voor hun overige diensten aan de consumenten kosten zouden aanrekenen die beduidend hoger liggen dan de reële kostprijs voor die diensten. "Digitalisering van de bankdiensten heeft geleid tot lagere kosten voor de banken. Deze tendens mag niet worden omgekeerd", benadrukt Peeters.

Peeters zal er ook op toezien dat de normale concurrentieregels overeind blijven, en dat er geen concurrentievervalsende afspraken worden gemaakt binnen de sector. "In dit kader heb ik aan het Prijzenobservatorium van de FOD Economie de opdracht gegeven een analyse te voeren naar de kostprijs van de belangrijkste financiële diensten."

belga


Heb je even?

Sluiten

Wij zijn erg benieuwd naar je eerste indruk van de nieuwe HLN website. Heb je een minuutje tijd om enkele vragen te beantwoorden?

Meld een bug