Financiële producten die in bitcoin beleggen verboden

REUTERS
Het is vanaf 1 juli verboden om financiële producten aan te bieden die beleggen in virtueel geld, zoals bitcoins. Dat heeft de FSMA, de autoriteit voor financiële diensten en markten, vandaag aangekondigd.

Financiële producten die beleggen in virtueel geld staan op een lijst van financiële producten die vanaf 1 juli niet langer mogen worden verkocht aan particulieren, wegens "uiterst risicovol, illiquide en erg complex" voor de consument. De FSMA en de Nationale Bank hadden eerder al gewaarschuwd voor de risico's die verbonden zijn aan bitcoins, zoals het ontbreken van wettelijke garanties of het risico op hacking.

De FSMA gaat nu een stapje verder en verbiedt financiële producten die als onderliggende waarde virtueel geld hebben. Mensen verbieden om bitcoins aan te kopen, kan de FSMA niet.

Levensverzekeringen
Andere producten op de zwarte lijst van de financiële waakhond zijn producten die afhangen van zogenaamde 'life settlements' of verhandelde levensverzekeringen. Concreet gaat het om Amerikanen die, uit geldnood, hun levensverzekering verkopen aan bedrijven. Die krijgen dan bij overlijden de premie. Beleggingen in dergelijke levensverzekeringen zijn volgens de FSMA niet alleen onethisch maar ook complex en risicovol.

Een derde product dat wordt verboden zijn beleggingsfondsen en verzekeringsproducten die beleggen in "niet-conventionele" activa, zoals bijvoorbeeld wijn of kunst.