Filterblokkades in provincie Luxemburg opgeheven

Omstreeks 14 uur hebben de protesterende boeren hun filterblokkades, die het verkeer in de provincie Luxemburg op de E411 en de N4 erg verstoorden, opgeheven. Dat heeft het kabinet van de Luxemburgse gouverneur, Bernard Caprasse, bevestigd. Volgens Victor Thines van de landbouwersorganisatie Milcherzeuger Interessengemeinschaft (MIG) is de actie zeer goed verlopen. De boeren protesteren tegen de veel te lage prijzen die ze voor hun koeienmelk krijgen.

De wegversperringen op de E411-autoweg tussen Brussel en Luxemburg werden na de middag opgeheven ter hoogte van de afrit 29 in Habay en op de N4 in Warnach-Fauvillers. Ook de omleidingsroutes zijn opgeheven, zodat het verkeer op deze twee verkeersassen in de provincie Luxemburg geleidelijk genormaliseerd is.

Volgens de landbouwers was hun actie een succes. Ze zeggen dat driekwart van de automobilisten hun instemming met het boerenprotest hebben betuigd. De landbouwers verwachten dat dit signaal ook zal aankomen bij de Belgische en Europese landbouwministers die op 7 september eerstkomend vergaderen over de problemen van de Europese landbouwsector.

Driekwart van de automobilisten betuigden hun instemming met het protest

Luchthaven van Bierset

Gisteren werd de luchthaven van Bierset in Luik geviseerd. Een zeshonderdtal landbouwers blokkeerde er met ongeveer 400 tractoren de toegang tot de gebouwen van bagagehandelaar Aviapartner en luchtvaartmaatschappij Qatar Airways.

Rond 0.20 uur wisten sommige actievoerders zelfs even binnen te dringen in het gebouw van Aviapartner en schade aan te richten, waarop de politie traangas heeft ingezet tegen de betogers.

MIG betreurt intussen de incidenten en wijst met de beschuldigende vinger richting een kleine groep personen "die geen landbouwers zijn". De luchthaven heeft een klacht ingediend.

De melksector heeft te lijden onder de lage melkprijs, die gedaald is tot 25 eurocent per liter

Correcte prijs

Erwin Schöpges van de European Milk Board (EMB) riep de actievoerders op tot kalmte. Verder beklemtoonde hij nogmaals dat de melkboeren hervormingen eisen om de markt te stabiliseren. De melksector heeft te lijden onder de lage melkprijs, die gedaald is tot 25 eurocent per liter. Dat is het resultaat van een beleid dat inzet op export en overproductie, zegt de EMB.

De boeren eisen een correcte prijs voor hun goederen.

De melkboeren eisen hervormingen om de markt te stabiliseren

PHOTO_NEWS
PHOTO_NEWS
PHOTO_NEWS