Export van producten onder embargo naar Rusland met derde afgenomen

Vooral varkensboeren zien hun inkomsten dalen.
REUTERS Vooral varkensboeren zien hun inkomsten dalen.
De export naar Rusland van landbouwproducten die getroffen worden door een embargo is in de eerste negen maanden van 2014 gedaald met 34,9 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders in de bevoegde Kamercommissie.

In de eerste negen maanden van 2013 beliep de Belgische export van voedingsmiddelen naar Rusland 209,2 miljoen euro, of 5,3 procent van de totale Belgische export. In de eerste negen maanden van 2014 bedroeg dat nog 136,2 miljoen euro.

Sinds de aankondiging van het Russische embargo is de wereldwijde Belgische uitvoer van de betrokken producten wel toegenomen met 3,1 miljoen euro. Voor sommige deelsectoren is er echter wel een negatieve impact op hun inkomsten. Dat is vooral het geval voor de varkensboeren.