Europese politici bereiken deal over afschaffing roaming in juni 2017

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een akkoord bereikt over het afschaffen van de roamingtarieven in de Europese Unie. Dat gebeurt op 15 juni 2017. Vanaf volgend jaar april al wordt het maximale tarief voor grensoverschrijdende MB's op 5 eurocent per MB gezet.

Het akkoord kwam er vannacht om 2 uur na urenlange onderhandelingen. Europees Commissaris voor Digitale Economie en Samenleving Günther Oettinger toonde zich op Twitter opgelucht. Hij spreekt van een doorbraak. Op 15 juni moet het gedaan zijn met roamingtarieven, al mogen providers een 'fair use policy' invoeren om zich in te dekken tegen misbruik.

Met het voorlopige compromis komt een einde aan jarenlang onderhandelen over het afschaffen van roamingtarieven. De Europese Commissie en het Europarlement wilden roaming liefst zo snel mogelijk afgeschaft zien, maar de lidstaten vonden dat voorstel te ver gaan en stelden alternatieven voor. In april klonk het vanuit die lidstaten nog dat Europese burgers minimaal een week per kalenderjaar vanaf vijf minuten per dag over de grens moesten kunnen bellen zonder kosten en minimaal 10MB aan data moesten kunnen verstoken. De Europese Commissie en het Europees Parlement zagen niets in dat voorstel.

Daarvoor was ook al duidelijk dat de lidstaten pas in 2018 tot afschaffing wilden overgaan terwijl gebruikers vanaf 2016 tot maximaal 5MB per dag zouden mogen roamen vanuit de eigen bundel. Het Europarlement wilde aanvankelijk al eind 2015 een einde aan roamingkosten. Het voorlopige compromis dat nu bereikt is, zet die datum nu dus op 15 juni 2017. Het akkoord moet nu in de komende dagen nog verder uitgewerkt worden door alle partijen.

Netneutraliteit

De Europese politici bereikten vannacht ook een compromis over het principe van de netneutraliteit, dat handelt over de kwestie of providers sommige soorten internetverkeer met voorrang of vertraging mogen behandelen, al dan niet tegen betalen.

De lidstaten waren voorstander van een minder strikte regeling, waarbij de telecom- en internetbedrijven zelf gemakkelijk kunnen ingrijpen in hun internetsnelheden. Het Parlement had dan weer een tegenovergesteld idee en wilde dat alle internetverkeer in de EU gelijkwaardig behandeld zou worden. Als de operatoren toch delen van hun netwerk konden voorbehouden, mocht dat voor het Parlement alleen zonder impact op de andere delen van dat netwerk. De lidstaten vonden een "beperkte" impact nog toelaatbaar.

Het uiteindelijke compromis bestaat erin dat het netwerk opsplitsen kan. Operatoren mogen overeenkomsten afsluiten met partijen zodat die een bepaalde kwaliteit in hun internetsnelheid kunnen krijgen, zolang de "algemene kwaliteit" van de internettoegang niet wordt aangetast.

REUTERS