Europees Parlement stelt langverwachte stemming over TTIP uit

PHOTO_NEWS
Tegen de verwachtingen in zal het Europees Parlement morgen dan toch niet stemmen over zijn standpunt met betrekking tot TTIP, het vrijhandelsakkoord waarover onderhandeld wordt met de Verenigde Staten. Dat werd vernomen in het Parlement. De reden voor het uitstel is een fundamenteel conflict tussen de christendemocratische EVP en de sociaaldemocratische S&D, weet Kathleen Van Brempt (sp.a), die vicevoorzitter is van de S&D-fractie. De andere politieke families wijzen op interne verdeeldheid binnen de S&D.

Naar de stemming werd al lange tijd uitgekeken. De onderhandelingen tussen de EU en de VS zullen mogelijk nog jaren duren, maar met een resolutie willen de volksvertegenwoordigers de onderhandelaars concrete adviezen geven en duidelijk maken wat voor het Parlement de rode lijnen zijn. Het is de Commissie die in naam van Europa de onderhandelingen voert, maar als er op het einde van de rit een akkoord bereikt wordt met Washington zal het Parlement gevraagd worden de tekst goed- of af te keuren. Daarom denkt het halfrond dat het met een duidelijke resolutie nog tijdens de onderhandelingen kan wegen op het dossier.

"Conflict tussen S&D en EVP"

Nadat veertien parlementscommissies al een standpunt over TTIP hadden ingenomen, was het vandaag normaal gezien aan de plenaire vergadering om de eindstem uit te brengen en het officieel standpunt van het parlement vast te leggen. Omdat er meer dan honderd amendementen voorliggen, besliste parlementsvoorzitter Martin Schulz dinsdagmiddag om de stemming van de agenda te halen en het dossier terug te sturen naar de commissie Internationale Handel.

"Dat er te veel amendementen zijn, is de officiële reden. De achterliggende reden is een fundamenteel conflict tussen de S&D en de EVP over het arbitragemechanisme ISDS", legt Kathleen Van Brempt uit. Een arbitragemechanisme moet conflicten tussen investeerders en overheden oplossen, maar de S&D krabbelde vorige week terug van het compromis dat ze daarover met de EVP en de liberale ALDE had gesloten. ISDS, dat per definitie een privaat mechanisme is, kan in geen geval deel uitmaken van het uiteindelijke TTIP-verdrag, zeiden de sociaaldemocraten. Daarentegen werd in het compromis geen bezwaar gemaakt tegen de integratie van een vorm van ISDS-geschillenbeslechting.

'Dat er te veel amendementen zijn, is de officiële reden. De achterliggende reden is een fundamenteel conflict tussen de S&D en de EVP over het arbitragemechanisme ISDS'

Kathleen Van Brempt

"S&D is intern zwaar verdeeld"

Volgens Van Brempt zou het stemgedrag van haar fractie en de reactie van de EVP ertoe hebben kunnen leiden dat er uiteindelijk geen meerderheid werd gevonden tijdens de stemming in de plenaire vergadering. Dan zou het Parlement officieel geen standpunt hebben. "Men probeert dit nu op te lossen door het dossier terug naar de commissie te sturen, maar ik zie niet in hoe ze die oplossing gaan vinden", zegt Van Brempt.

De andere fracties wijzen expliciet de sociaaldemocraten met de vinger. "Het was helemaal niet duidelijk welke amendementen ze gingen steunen", luidt het bij de EVP. De liberalen zien een "intern zwaar verdeelde" S&D en vermoeden dat voorzitter Schulz, zelf een sociaaldemocraat, met zijn beslissing vooral tijd probeert te kopen.

'Het was helemaal niet duidelijk welke amendementen S&D gingen steunen'

EVP

"Ondemocratisch gedrag"

Volgens Bart Staes (Groen) heeft de druk van het publiek de S&D aan het twijfelen gebracht en binnen de fractie voor een splijtzwam gezorgd. "Dit toont aan dat het debat over ISDS opnieuw gevoerd zal moeten worden. De tientallen, honderden mails hebben duidelijk een momentum gecreëerd." Hij verwijt Martin Schulz "en zijn kornuiten" ondemocratisch gedrag. "Ze hebben hun parlementsleden niet onder controle en willen vermijden dat er een stemming plaats zou vinden die negatief uitpakt voor TTIP."

Sander Loones, die met zijn drie partijgenoten van de N-VA in de conservatieve ECR-fractie zetelt, vindt dat "gezien de spanning tussen de EVP en de S&D het Europees Parlement ernstig moet nadenken over een Zweedse coalitie met EVP, ALDE en ECR". Nu vormen de christendemocraten, de sociaaldemocraten en de liberalen samen de coalitie die de Europese Commissie de nodige steun geeft in het Parlement, maar volgens Loones kiest de S&D steeds meer voor 'politique politicienne' dan voor constructief inhoudelijk werk. Ze zou dan ook beter vervangen worden door de ECR. Loones: "Een Europese Zweedse coalitie kan een stabiele as worden waarrond Europese meerderheden worden gevormd".

Ook al is de stemming over de TTIP-resolutie van woensdag uitgesteld, gaat het debat in het parlement wel door zoals gepland. Dat start om 8 uur.

'Ze hebben hun parlementsleden niet onder controle en willen vermijden dat er een stemming plaats zou vinden die negatief uitpakt voor TTIP'

Bart Staes