Europa voert strijd tegen dumping op

thinkstock
De Europese Unie gaat zich beter wapenen tegen de invoer van producten aan dumpingprijzen uit China en andere landen. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben daarover vandaag een akkoord bereikt.

De Europese onderhandelaars vonden een vergelijk over een nieuwe methode om dumping te berekenen bij de invoer van producten uit derde landen waar sprake is van ernstige marktverstoringen. Daarbij wordt niet enkel gekeken naar de invloed van de overheid op de economie, maar bijvoorbeeld ook naar het respect voor internationale arbeids- en milieunormen, zo onderstreept het Europees Parlement.

Overcapaciteit tegengaan

De nieuwe regels moeten Europa wapenen tegen overcapaciteit op de wereldmarkt, bijvoorbeeld in de staalsector. Ze vloeien voort uit de veranderde status van China in de Wereldhandelsorganisatie, die het moeilijker dreigde te maken om een vuist te maken tegen oneerlijke concurrentie uit China. De Europese Commissie beklemtoont evenwel dat de procedure voor elk derde land gaat gelden.

Hulp voor kmo's

"Het draagvlak voor vrijhandel kan enkel gegarandeerd worden als die handel ook eerlijk en correct is. De inspanningen van onze Vlaamse en federale regering, om onze ondernemingen concurrentiëler te maken en jobs te creëren, kunnen enkel succesvol zijn als Europa tegelijk onze handelsbeschermingsinstrumenten versterkt en aanscherpt", begroet Europarlementslid Sander Loones (N-VA) het akkoord. Hij wijst erop dat kmo's specifiek geholpen zullen worden met de procedures.

Eind 2017

De Commissie van Juncker had het voorstel in november vorig jaar op tafel gelegd. De Europese handelsministers en het voltallige Europese Parlement moeten de nieuwe procedure nog formeel goedkeuren. Verwacht wordt dat de nieuwe berekeningsprocedure tegen eind dit jaar van kracht wordt.