Europa opent "diepgaand onderzoek" naar Belgische fiscale rulings voor multinationals

De Deense Margrethe Vestager, Europees Commissaris voor Mededinging.
EPA De Deense Margrethe Vestager, Europees Commissaris voor Mededinging.
De Europese Commissie heeft een diepgaand onderzoek geopend naar de mogelijk oneerlijke Belgische fiscale rulings voor overwinst ('excess profit'). De Commissie betwijfelt of deze belastingregeling voor multinationals in overeenstemming is met de Europese staatssteunregels, zo lichtte eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager toe.

De Belgische belastingregeling biedt multinationals de mogelijkheid om hun bedrijfsbelasting te verminderen met "overwinst" die zou toe te schrijven zijn aan het voordeel dat ze behoren tot een multinationale groep.

"Deze regeling lijkt alleen aan bepaalde multinationals substantiële belastingverminderingen toe te kennen die op zichzelf staande ondernemingen niet zouden kunnen krijgen", zo stelde Vestager. Indien dit vermoeden tijdens het onderzoek wordt bevestigd, zou dat volgens de Deense eurocommissaris een "ernstige verstoring" van de Europese concurrentieregels betekenen.

België claimt dat de regeling in overeenstemming is met de OESO-regels, maar dat betwijfelt de Commissie. De Commissie maakt zich zorgen dat de overwinst een sterke overschatting is van de reële voordelen van het behoren tot een multinational. De aftrek die via deze rulingregeling voor overwinst wordt toegekend, bedraagt doorgaans meer dan 50 procent van de winst die onder de fiscale ruling valt, en kan in sommige gevallen oplopen tot 90 procent.

De Commissie is ook niet overtuigd van het Belgische argument dat de regeling dubbele belasting moet vermijden. Tegenover de aftrek in België staat namelijk geen claim van een ander land om diezelfde winst te belasten, aldus Vestager.

"Hoop op objectieve en transparante criteria"

Groen-voorzitster Meyrem Almaci is tevreden dat de Europese Commissie de Belgische fiscale rulings voor overwinst tegen het licht gaat houden. Ze hoopt dat het onderzoek aanleiding kan geven tot een grondige doorlichting van de rulingdienst en de gebruikte criteria, zodat uiteindelijk een systeem het levenslicht kan zien dat gebaseerd is op transparante, objectieve en duidelijke criteria.

De vraag om transparantie was één van de grootste bekommernissen die vorige week bij de Kamerleden opdoken tijdens een hoorzitting met de dienst voorafgaande beslissingen van de FOD Financiën, zeg maar de rulingdienst. Die transparantie is voor Almaci een kwestie van rechtvaardigheid. Ze verzet zich tegen "aparte achterpoortjes voor multinationals", waarvan "de gewone burger en de kleine kmo's de grootste slachtoffers zijn". Zij moeten immers hun gewone bijdrage betalen en leveren proportioneel een grotere bijdrage aan het belastingstelsel dan multinationals, redeneert ze.

"Dat dit niet rechtvaardig is, heeft Europa begrepen. Hopelijk volgt nu de Belgische regering en kunnen we samen werken aan een systeem met transparante, objectieve en duidelijke criteria", aldus de Groen-voorzitster.

Hopelijk volgt nu de Belgische regering en kunnen we samen werken aan een systeem met transparante, objectieve en duidelijke criteria

Meyrem Almaci

"Erg tevreden"

Kamerlid Dirk Van der Maelen reageert "erg tevreden" op het onderzoek van de Europese Commissie. "Ik vermoed al langer dat de overwinstrulings door België en de rulingcommissie gebruikt zijn in het kader van een fiscale concurrentiestrijd om buitenlandse bedrijven zo weinig mogelijk belastingen te laten betalen indien ze zich hier vestigen", zegt de sp.a'er.

Van der Maelen hoopt dat er als gevolg van het onderzoek Europese afspraken worden gemaakt over hoe met dergelijke constructies moet worden omgesprongen en dat België niet langer "grote cadeaus kan geven waar buitenlandse bedrijven beter van worden, maar de staatskas leger".

PHOTO_NEWS