Eén winkel op tien staat leeg

photo_news
Net iets minder dan tien procent van alle winkelpanden in België staat leeg. Dat blijkt uit een studie van retailonderzoeksgroep Locatus naar de winkelleegstand in België. Hoewel er vorig jaar nog 1.549 winkelpanden verdwenen, nam de totale winkelruimteoppervlakte toe met 100.000 m². Volgens het studiebureau is het al de tiende jaar op rij dat de winkelleegstand in België toeneemt.

Vorig jaar stonden er meer dan 20.000 panden leeg op een totaal van 209.329 (9,6 procent).

Het probleem is het grootst in de stedelijke kernen. Daar staat 15 procent van de handelsruimtes leeg. Buiten de stedelijke kernen en in shoppingcentra bedraagt de leegstand respectievelijk 6 en 5,6 procent.

Ondanks de daling van het aantal panden - "uit de voorraad verdwenen" - steeg de totale beschikbare winkelruimteoppervlakte vorig jaar met 100.000 m². De afgelopen tien jaar, zo berekende Locatus, nam het winkelverkoopvloeroppervlak toe met 3 miljoen m².

Voor ondernemersorganisatie Unizo maakt deze studie duidelijk dat er meer kernversterkende maatregelen moeten genomen worden om de handel in de steden te versterken. Daar tegenover staat dat er moet gestopt worden met de bouw van nieuwe winkels buiten de kern, luidt een persbericht.

Unizo doelt hiermee op "megashoppingscomplexen" zoals Uplace, Dockx en Neo. "Projecten die haaks staan op het kernversterkend beleid waartoe deze regeringen zich bij hun aantreden engageerden", klinkt het.

Bovendien is er dringend nood aan een betere afstemming tussen de verschillende niveaus en regio's. "Een regionaal afstemmingsniveau is cruciaal, opdat de ene gemeente niet het slachtoffer zou worden van het vergunningenbeleid in een aanpalende gemeente. Het heeft geen zin de leegstand in het centrum te bestrijden terwijl shoppingcomplexen in de rand als paddestoelen uit de grond blijven rijzen. Dat is dweilen met de kraan open."