Eén rotte appel op de werkvloer beïnvloedt hele team

THINKSTOCK
Collega's die zich bezondigen aan onaanvaardbaar gedrag zoals seksuele intimidatie, drugs- of alcoholmisbruik en geweld op de werkvloer hebben een desastreus effect op hun team. Hoewel slechts 3 à 5 procent van de werknemers binnen deze categorie valt, is hun impact groter dan gedacht, net als de kosten die uit dat gedrag voortvloeien. Dat blijkt uit een studie van Cornerstone OnDemand en de Northwestern University.

De indirecte kost van "toxisch gedrag" op de werkvloer is ontstellend hoog, hoger dan de directe kost, en zorgt onder andere voor een verhoogd personeelsverloop binnen een team. Zo is een goede werknemer 54 procent meer geneigd om vroegtijdig op te stappen wanneer er één zogenaamd giftig element per groep van twintig collega's bijkomt. En dat heeft financiële gevolgen voor de onderneming.

Zo spendeert een werkgever per 'normale werkkracht' gemiddeld 4.000 dollar (3.600 euro) aan rekruterings- en opleidingskosten, daar waar één rotte appel in een ploeg van twintig teamleden het bedrijf ongeveer 12.800 dollar (11.500 euro) kost als gevolg van het verhoogde verloop.

Besmettelijk
Toxisch gedrag is bovendien besmettelijk, ontdekten de onderzoekers. Werknemers zijn zelf veel meer geneigd om zich te bezondigen aan onaanvaardbaar gedrag op de werkvloer wanneer ze worden blootgesteld aan toxisch gedrag van collega's. Zo kan één rotte appel de hele mand besmetten.

Opmerkelijk is wel dat toxisch gedrag een eerder verwaarloosbare impact heeft op de performantie van de andere medewerkers, wat doet vermoeden dat een dergelijke houding eerder een negatieve invloed heeft op het langetermijnwelzijn van de teamleden dan op hun dagelijkse prestaties. Ook interessant is dat werknemers die toxisch gedrag vertonen, aanzienlijk productiever lijken dan hun collega's, maar dat de kwaliteit van het verzette werk heel wat minder goed is.

De onderzoekers wijzen er op dat de kost en de impact van giftig gedrag op de werkvloer vermoedelijk nog groter is dan uit de studie naar voren komt. Ze benadrukken dat er in het onderzoek enkel rekening werd gehouden met de meest extreme vormen van giftig gedrag en niet met minder zware, maar eveneens negatieve gedragingen als brutaal gedrag, pesten of intimidatie.

Indicaties
Werkgevers hebben er alle baat bij om toxisch gedrag zo snel mogelijk aan te pakken en te elimineren om zo te voorkomen dat de negatieve houding overslaat op anderen of dat positieve elementen vroegtijdig het bedrijf verlaten. Beter nog is om rotte appels te identificeren nog voor ze in dienst zijn. Geen sinecure, maar de onderzoekers geven alvast enkele indicaties mee. Zo kenmerken latere rotte appels zich door een lagere betrouwbaarheid en een onvermogen om op tijd op het werk te verschijnen en zijn ze niet geneigd om anderen te helpen.