Econoom: "Overheidsmaatregelen na crisis spelen rol bij deze herstructureringen"

AP
De strengere eisen die na het uitbreken van de crisis aan de financiële instellingen werden opgelegd, spelen nu mee een rol bij de herstructureringen die in de sector worden aangekondigd. Dat zegt Koen De Leus, die als econoom verbonden is aan de bank BNP Paribas Fortis. Daarnaast wordt ook gekeken naar de aandeelhouders, die het vertrouwen in de banken nog niet hervonden hebben en daarom een hogere "return" eisen.

De Leus gaat niet specifiek in op de aankondiging van ING, maar hij ziet wel verschillende factoren die de recente golf van herstructureringen in de financiële sector verklaren. Daarbij verwijst hij ook naar maatregelen die door de overheden werden opgelegd als gevolg van de bankencrisis. Zo vermeldt hij de strengere regels waaraan banken moeten voldoen (zoals de hogere kapitaaleisen) en de hogere bijdragen voor de bankentaks.

"Na de crisis is er een roep gekomen voor meer controle op de banken", legt De Leus uit. "Dat was misschien terecht, maar alles heeft zijn limieten. En ik denk dat we die limieten nu bereikt hebben. Dat lijkt deze golf van herstructureringen toch aan te tonen."

De Leus beklemtoont wel dat die overheidsmaatregelen niet als enige oorzaak voor de huidige herstructureringsgolf mogen gezien worden. Want ook de lage rente en de digitale evolutie spelen volgens hem een belangrijke rol.

Daarnaast erkent De Leus dat de financiële instellingen desondanks nog altijd ruime dividenden blijven uitkeren aan de aandeelhouders. "De aandeelhouders eisen een veel grotere return dan vroeger, ze vragen nu tot tien procent. Dat wijst erop dat de beleggers nog niet het volste vertrouwen in de sector hebben. Ze eisen daarom een soort van risicopremie", zegt hij daarover. "Als bank moet je daaraan voldoen, je moet vermijden dat je aandeelhouders je de rug toekeren. Maar het wordt steeds moeilijker om die eisen te halen."

Koen De Leus.
Photo News Koen De Leus.