Economische groei gedaald naar 0,2 procent in derde kwartaal

PHOTO_NEWS
De economische groei in België is in het derde kwartaal vertraagd tot 0,2 procent. Dat is de zwakste prestatie sinds het tweede kwartaal van 2014, zo blijkt vandaag uit een flashraming van de Nationale Bank (NBB).

De economische groei van het tweede kwartaal werd opwaarts herzien naar 0,5 procent (in plaats van de eerder meegegeven 0,4 procent) ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Op jaarbasis (dus vergeleken met hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar) vertraagde de groei in het derde kwartaal tot 1,3 procent, na 1,5 procent in het tweede kwartaal.

De Nationale Bank geeft ook meer informatie over de rekeningen van het tweede kwartaal. Daaruit bleek dat vooral de bouwsector sterk presteerde: de toegevoegde waarde steeg er met 1,2 procent. In de dienstensector (+0,5 procent) en de industrie (+0,4 procent) nam de toegevoegde waarde in mindere mate toe.

De binnenlandse vraag daalde met 2,3 procent, vooral omdat de investeringen van de ondernemingen fors verminderden. De consumptie-uitgaven van de gezinnen namen wel toe. De invoer van goederen en diensten daalde met 1,8 procent, terwijl de uitvoer met 0,9 procent toenam.