Regering houdt huurprijs buiten indexsprong

Terwijl de lonen en de uitkeringen tijdelijk niet mogen meestijgen met de inflatie, doen de huurprijzen dat wel. De regering-Michel is niet van plan de indexsprong ook in te voeren voor de huurprijzen. Huurders zien daardoor op termijn een groter deel van hun inkomen naar de huur gaan, zo schrijft de financiële krant De Tijd.

"Het doorvoeren van een indexsprong voor de huurprijzen ligt niet op tafel", luidt het in regeringskringen. "We willen de maatregel zo eenvoudig mogelijk houden en het is niet de bedoeling er van alles bij te sleuren."

De huurprijzen worden één keer per jaar, op de verjaardag van het contract, aangepast aan de levensduurte en dat blijft dus zo. Geen enkele coalitiepartner wil officieel reageren, maar navraag leert dat CD&V onder druk staat van de vakbonden om ook de huurprijzen alsnog aan een indexsprong te onderwerpen. Open Vld en de N-VA hebben daar echter weinig zin in, al blijft de deur op een kier staan.

De bedoeling is de indexsprong tegen eind volgende week goed te keuren.

Oppositie verontwaardigd

Sp.a-kopstuk John Crombez is niet te spreken over het voornemen van de federale regering om de huurprijs buiten de indexsprong te houden. "Dit duwt mensen over de rand", vreest Crombez. Vooral de combinatie tussen de verschillende ingrepen stoot Crombez tegen de borst. De indexsprong, gecombineerd met de huurprijzen die wel geïndexeerd worden, komt immers bovenop de duurdere bustickets, het verhoogde inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs en nog een resem andere maatregelen van de voorbije maanden, hekelt hij.

"In ons land leeft vijfentwintig procent van de mensen zonder reserves, zonder spaargeld. Zij worden hiermee over de rand geduwd", waarschuwt de sp.a'er nog. "De groep van huurders is ook zeer divers, met veel alleenstaanden, of bijvoorbeeld chronisch zieken die aankijken tegen hoge kosten."

Volgens Groen-fractieleider Kristof Calvo kiest de federale regering van N-VA, MR, CD&V en Open Vld voor "omgekeerde herverdeling" van minder vermogend naar vermogend. En de meest kwetsbaren zijn twee keer het slachtoffer. Hun inkomen evolueert niet, maar de huurprijzen mogen wel stijgen.

Voorts reageren ook de vakbonden verontwaardigd. "De Monaco-coalitie doet het opnieuw", hekelt de christelijke vakbond AVC. "De harde hand voor werknemers en sociale uitkeringen. De gulle hand voor de andere inkomens."

Sp.a-kopstuk John Crombez.
BELGA Sp.a-kopstuk John Crombez.

Eigenaarssyndicaat: "Logisch"

Het Nationaal Eigenaars en Mede-Eigenaars Syndicaat (NEMS) noemt het "evident" en "logisch" dat de federale regering de huurprijzen buiten de indexsprong houdt. Komt het toch tot een indexsprong voor de verhuurders, dan moet dat ook gelden voor het kadastraal inkomen, de brandverzekeringspremies en de bouwkosten, luidt het.

Het eigenaarssyndicaat wijst erop dat de indexering van de lonen en de huurprijzen niet zomaar vergelijkbaar is. Voor de huurprijzen kan het slechts eenmaal per jaar en op basis van de gezondheidsindex. Met de spilindex kan het in principe om meerdere indexeringen per jaar gaan, al is er van hoge inflatie momenteel geen sprake.

Net daarom wordt de indexsprong trouwens her en der in vraag gesteld, merkt het eigenaarssyndicaat voorts op. "De federale regering is zich daar zonder twijfel van bewust en is daarom niet van plan de huurprijzen te treffen, waarvan de stijging sowieso beperkt zal zijn."

Bovendien laten de recente akkoorden tussen de sociale partners, die groen licht kregen van de regering, wel degelijk een beperkte loonstijging toe in bepaalde sectoren. "Wat zou dan een blokkering van de huurprijzen rechtvaardigen?", werpt het syndicaat op.

Zou het toch tot een indexsprong komen voor de huurprijzen, dan eisen de eigenaars tot slot dat dit ook zou gelden voor het kadastraal inkomen, voor de brandverzekeringspremies en zelfs voor de bouwkosten die volgens het syndicaat sneller stijgen dan de index.