Portugal beslist: steunprogramma zonder extra kredietlijn

Portugal gaat geen extra kredietlijn aanvragen wanneer op 17 mei het steunprogramma van de eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is afgelopen. Dat heeft de Portugese premier Pedro Cassos Coelho aangekondigd. Volgens hem is deze optie "degene die het best de belangen van Portugal behartigt". Dat Portugal de noodhulp beëindigt zonder extra appeltje voor de dorst, lag in de lijn der verwachtingen.

Portugal ontvangt naar verwachting eind juni het laatste deel van de in totaal 78 miljard euro aan noodkredieten, die in 2011 ter beschikking werden gesteld omdat het land zelf geen toegang meer had tot de kapitaalmarkt. Sindsdien zijn ingrijpende bezuinigingen en hervormingen doorgevoerd om de overheidsfinanciën te verbeteren.

Onlangs was de Portugese overheid er voor het eerst sinds die crisis weer in geslaagd zelf langlopende leningen tegen een relatief lage rente aan de man te brengen. Passos Coelho sprak toen reeds zijn twijfel uit over de noodzaak van een extra kredietfaciliteit.

Vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB) en het IMF, de zogenoemde trojka, hadden vrijdag hun laatste controlebezoek aan Portugal afgerond. Zij concludeerden dat het economisch herstel in het Zuid-Europese land zich heeft "verbreed". Behalve de export trekken inmiddels ook de private investeringen en de consumptie aan. De werkloosheid zal naar verwachting verder blijven afnemen.

De doelstellingen om het begrotingstekort verder terug te dringen, zijn opnieuw bevestigd. Portugal streeft voor dit jaar naar een tekort van 4 procent van de totale omvang van de eigen economie. Volgend jaar zakt het tekort naar 2,5 procent, dus onder de Europese begrotingsnorm van 3 procent. Ook de bankensector is volgens de trojka verder gestabiliseerd, hoewel de financieringsmogelijkheden beperkt blijven.