Nationale Bank optimistisch over Belgische groei

De Nationale Bank van België is een stuk optimistischer geworden over de groei van de Belgische economie dit en de volgende jaren. Dat heeft gouverneur Jan Smets vandaag bekendgemaakt. Hij ziet bovendien de werkloosheid sterk afnemen.

Waar de Nationale Bank bij de voorspellingen in december nog uitging van een groei van 0,9 procent in 2015 en van 1,4 procent in 2016, denkt ze nu aan respectievelijk 1,2 en 1,5 procent. In 2017 ziet ze het Belgische bruto binnenlands product zelfs met 1,7 procent aantrekken.

Een van de redenen voor het herstel is de verhoogde consumptie door particulieren. Zo heeft de dalende energiefactuur een positieve invloed op de koopkracht van gezinnen, stelt de Nationale Bank. Tegelijk waarschuwt de NBB voor de mogelijk negatieve invloed van de loonmatiging.

De NBB verwacht dat de bedrijfsinvesteringen geleidelijk aan zullen groeien. De consumptie door de overheid zal tegelijk maar een beperkte groei kennen als gevolg van de besparingen. Een stijging van de export zal de komende jaren zorgen voor de verdere groei van het bbp, besluit de NBB.