Kwetsbare groepen steeds minder toegang tot zorg

THINKSTOCK
Het Europese zorgsysteem komt steeds meer onder druk te staan door de economische crisis en het daaruit voortvloeiende besparingsbeleid. Vooral de kwetsbare groepen hebben het daardoor overal, ook in België, hard te verduren. Dat klaagt de medische ontwikkelingsorganisatie Dokters van de Wereld vandaag aan.

Dokters van de Wereld publiceerde vandaag zijn jaarlijks rapport over de toegang tot zorg bij kwetsbare groepen in Europa. Het gaat dan bijvoorbeeld om armen, daklozen, migranten, druggebruikers en mensen zonder wettig verblijf. Het verslag is gebaseerd op medische en sociale consultaties van 16.881 patiënten uit 25 steden in 8 verschillende landen. Voor België werden de gegevens van 2.382 patiënten uit Antwerpen en Brussel gebruikt.

Zorgwekkend
De resultaten zijn volgens de ngo zorgwekkend. "Kwetsbare mensen vinden hun weg naar de zorg niet", luidt de voornaamste vaststelling. Zo had 65,4 procent van de ondervraagde patiënten geen enkele toegang tot zorg op het moment dat ze voor het eerst naar een centrum van Dokters van de Wereld stapten. In België loopt dat cijfer zelfs op tot 89,9 procent.

"Groepen die vóór de crisis al kwetsbaar waren, worden door het besparingsbeleid nog verder weggeduwd in de (zieke) onderbuik van Europa", aldus de organisatie. Vooral vrouwen en kinderen hebben het hard te verduren, luidt het nog.

Ook in België
In het rapport wordt onder meer de zaak aangehaald van een Armeense vrouw zonder wettig verblijf die in een Belgisch ziekenhuis bevalt, maar geen geboorteattest krijgt omdat ze de ziekenhuisfactuur niet kan betalen. Dat voorval is een duidelijk bewijs van "de neerwaartse spiraal die veroorzaakt wordt door een obsessie met het terugwinnen van de kosten, zelfs als dat in strijd is met fundamentele mensenrechten", meent de ngo. "We vragen dat de Europese instellingen en regeringen het wettelijk bestaan voor elk kind garanderen."

Dokters van de Wereld eist zorgsystemen die toegankelijk, solidair en betaalbaar zijn voor elke inwoner van Europa.