Kinderarmoede neemt opnieuw toe in Vlaanderen

PHOTO_NEWS
De kinderarmoede in Vlaanderen blijft stijgen. In 2011 werd 9,7 procent van de kinderen geboren in een kansarm gezin, tegenover 8,2 procent in 2009. Dat blijkt uit de Armoedebarometer 2013, die vandaag werd voorgesteld.

De Armoedebarometer is een initiatief van Decenniumdoelen 2017, een samenwerkingsverband van armoedeorganisaties en sociale bewegingen die de krachten gebundeld hebben om de leefsituatie van mensen in armoede te verbeteren. Er werden in 2007 zes doelstellingen opgesteld die tegen 2017 gehaald moeten worden. Volgens Decenniumdoelen 2017 is het uiterst twijfelachtig dat de doelen gehaald zullen worden.

Gezondheid
Zo blijkt dat steeds meer mensen hun gezondheidszorgen uitstellen om financiële redenen. Bij mensen onder de armoedegrens bedraagt dat percentage 7,9 procent, het hoogste cijfer in jaren. Een van de Decenniumdoelen is net het streven naar een halvering van de gezondheidsongelijkheid tussen rijk en arm.

Uit de barometer blijkt ook dat het percentage van de bevolking dat leeft in gezinnen zonder inkomen uit betaald werk, verder gestegen is. Bij kinderen is dat 7,2 procent, het hoogste cijfer sinds 2008.

Het armoederisico blijft stabiel op 9,8 procent. Bepaalde groepen zijn uiteraard kwetsbaarder. Zo bevindt 22,2 procent van de eenoudergezinnen zich in een precaire situatie. "Sociale minima en bijstandsuitkeringen blijven onder de armoedegrens steken", klinkt het bij de vaststelling dat steeds meer mensen zich geen onverwachte aankopen -meer dan 900 euro- kunnen veroorloven: bij huishoudens met kinderen bedraagt dat 21,5 procent.

Huisvesting
Een van de aanhoudende problemen voor mensen in armoede is huisvesting: het aantal sociale woningen nam toe, maar de wachtlijsten blijven lang. Ongeveer een op de drie jongeren onder 18 jaar leeft in een woning van ontoereikende kwaliteit.

Het Decenniumdoel onderwijs, dat de laaggeletterdheid wil terugdringen tot 3 procent, is nog lang niet in zicht. Zo verlaat net geen 10 procent van de leerlingen ongekwalificeerd het onderwijs.

Verenigingsleven
Bij de barometer samenleven, die als doel heeft de netwerken van mensen in armoede te verbreden, is er een duidelijke daling van de deelname aan het culturele en het verenigingsleven. Een op de vijf gezinnen kan zich geen week vakantie buitenshuis veroorloven.

"Aan dit tempo geraken we er niet", zo luidt het bij de organisaties. Als de cijfers aan hetzelfde tempo blijven evolueren, duurt het volgens Decenniumdoelen 2017 nog 36 jaar vooraleer elk Vlaams gezin boven de Europese armoederisicodrempel zit. Een halvering van het aantal gezinnen waar niemand werkt, zou nog 40 jaar duren. De 3 procent-drempel voor laaggeletterdheid laat in dat scenario nog 94 jaar op zich wachten.