John Crombez: "Gemiddeld gezin verloor al 679 euro"

Volgens sp.a-voorzitter John Crombez is een gemiddeld Vlaams gezin al 679 euro verloren aan de centrumrechtse regeringsmaatregelen. Volgens hem is de taxshift dan ook absoluut geen hervorming te noemen. Niet correct, het is juist deze regering die de 'grote vissen' aanpakt, weerlegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

"Het zijn niet de superrijken, grote fiscale fraudeurs of bedrijven die bijdragen." Crombez wil het geld gaan halen bij het rijkere deel van de samenleving. Hij pleit voor een taskforce bij de fiscus die zich enkel richt op de superrijken. Volgens hem zou dat makkelijk 200 miljoen euro kunnen opleveren.

Reactie van Overtveldt: "Niet correct"

In een reactie weerlegt minister van Financiën en Fraudebestijding Johan Van Overtveldt die argumentatie. De belastingdruk daalt juist en de mensen zullen aan het einde van de legislatuur meer overhouden. "Alle cijfers (NBB, Europa, ...) tonen aan dat de globale belastingdruk eindelijk daalt, in tegenstelling tot wat vroeger het geval was, toen de sp.a in de regering zat", luidt het in een reactie van zijn kabinet.

Bovendien is het juist deze regering die speciale centra voor controles op grote ondernemingen heeft opgestart, weerlegt Van Overtveldt. De minister haalt uit naar sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven die deze week stelde dat nergens in de OESO-landen zo weinig fiscale controleurs voor grote bedrijven zijn als in België. "De cijfers die Kamerlid Van Velthoven eerder deze week aanhaalde zijn gedateerd en creëren een beeld dat niet correct is. Sterker nog: de cijfers (OESO) dateren van 2013, toen de partij van de heren Van Velthoven en Crombez in de regering zat. De heer Van Velthoven heeft dus blijkbaar kritiek op het beleid dat zijn eigen partij jaren mee voerde. We kunnen daar enkel akte van nemen en overgaan naar de actuele en correcte gegevens", aldus de minister.

De centra voor controle op grote ondernemingen zijn samengesteld uit 285 personeelsleden. Rekening houdend met 16.000 belastingplichtigen die als grote onderneming worden beschouwd, betekent dit 45 dossiers per personeelslid. De centra zullen de komende maanden met 68 extra personeelsleden worden versterkt.

Van Overtveldt verdedigt het fiscaal beleid van de regering. "Deze regering doet wat in het verleden blijkbaar niet mogelijk was: maatregelen nemen zodat ook de meest vermogenden een bijdrage leveren", luidt het in zijn reactie.

Op vlak van fraudebestijding gaat men bovendien verder dan in het verleden en worden extra mensen aangeworven, argumenteert de minister, verwijzend naar een stijging van het personeelsbestand van de BBI met 15 procent. "Het fiscaal beleid van deze regering pest de gewone burger niet, maar pakt de grote vissen, met bijkomende mensen en middelen", heet het.

Weer inhoudelijke vernieuwing bij sp.a

In december houdt sp.a opnieuw een nieuw inhoudelijk congres onder leiding van partijvoorzitter John Crombez, ook al hield de vorige voorzitter Bruno Tobback er in het voorjaar al één. Voor Crombez is het belangrijk dat de vernieuwing vanuit de buik gebeurt en hij wil dan ook échte discussiecongressen over belangrijke politieke thema's.

Voor zijn voorganger Bruno Tobback is volgens Crombez in de partijvernieuwing een stevige rol weggelegd. Crombez hoopt dat Tobback als parlementslid in de oppositie zijn gave van het woord ten volle zal benutten.