Europese Commissie voorspelt Belgische groeispurt in 2017

Volgens de Commissie lijken we ook minder te sparen.
THINKSTOCK Volgens de Commissie lijken we ook minder te sparen.
In 2017 zal de Belgische economie met 1,7 procent groeien, het hoogste cijfer in vele jaren. Dat voorspelt de Europese Commissie donderdag. Dit en volgend jaar zou het bruto binnenlands product telkens met 1,3 procent toenemen. Het begrotingstekort van ons land zou dit jaar uitkomen op 2,7 procent en tegen 2017 dalen tot 2,3 procent.

Volgens de economische najaarsprognoses van de Commissie zal ons land de komende jaren de vruchten plukken van de toegenomen concurrentiekracht. Zo verwacht de Commissie dat de handelsbalans van België dit jaar voor het eerst sinds 2007 opnieuw een overschot zal hebben, met dank aan een hogere export.

Ondanks de inperking van de salarisgroei blijft de private consumptie in België dit jaar nog overeind, met name doordat consumenten minder lijken te sparen. Maar de toenemende inflatie zal uiteindelijk toch een impact hebben. De consumptie zou daardoor in 2016 maar groeien met 0,7 procent, tegen 2 procent dit jaar.

Als de lonen in 2017 weer stijgen, zal de consumptie volgen. Ook betere werkgelegenheidscijfers zullen in dat jaar de binnenlandse vraag opnieuw opkrikken. Zo zal de Belgische economie dat jaar met 1,7 procent groeien. "De Commissie ziet duidelijk de effecten van het herstelbeleid dat de concurrentiekracht stevig verhoogt", meent minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

Met dank aan de dalende olieprijzen, de zwakke waarde van de euro en het "accomoderende" monetair beleid zou de economie van de eurozone als geheel dit jaar met 1,6 procent groeien. En ondanks de problemen in groeilanden als China zouden de eurolanden ook de komende twee jaren respectievelijk 1,8 en 1,9 procent economische groei boeken. Het economisch herstel zet zich dus op een bescheiden ritme door, maar de groeicijfers van voor de financiële crisis blijven uit zicht.

Bescheiden is ook het woord dat de Commissie bezigt om de verbetering van de Belgische openbare financiën te omschrijven. Na het tekort van 3,1 procent in 2014 zou het Belgische begrotingstekort de komende jaren netjes onder de drempel van drie procent uitkomen. Dit jaar stevent de regering af op een tekort van 2,7 procent, volgend jaar zou dat 2,6 procent zijn en in 2017 2,3 procent. De staatsschuld blijft dan weer zowel in 2015, 2016 als 2017 meer dan 106 procent van het bbp bedragen.

Het structurele begrotingstekort van België daalt van 2,8 procent in 2014 naar 2,5 procent dit jaar. Voor 2016 en 2017 wordt een structureel tekort van respectievelijk 2,1 en 2,2 procent geraamd. "Met een structurele verbetering van 0,3 procent in 2015 en 0,4 procent in 2016 blijven we qua inspanning bij de koplopers van de eurozone", stelt Van Overtveldt. Hij is ook tevreden dat België uit de buurt van het Europese strafbankje blijft. De cijfers moeten "voor de voltallige regering een aansporing zijn om de koers aan te houden."

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt.
PHOTO_NEWS Minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

Zorgenkinderen
Het is vooral Frankrijk dat de Commissie nog budgettaire kopzorgen oplevert. Het begrotingstekort dreigt bij ongewijzigd beleid ook in het verkiezingsjaar 2017 nog steeds boven de drempel van drie procent uit te torenen. Het zou dat jaar dan het enige land in de hele eurozone zijn dat nog steeds de fameuze norm overtreedt, bijna een decennium na het losbarsten van de eurocrisis.

Frankrijk bedong al meermaals uitstel om het tekort terug te dringen. Eerder dit jaar was met de Commissie en de overige eurolanden afgesproken dat het land in 2017 opnieuw onder de drempel van drie procent zal duiken, maar volgens de nieuwe prognoses dreigt het tekort in 2017 nog steeds op 3,3 procent te staan. De Franse regering beklemtoonde in een reactie dat de Commissie nog niet met alle nieuwe beleidsmaatregelen rekening houdt.

Ook Spanje, waar later dit jaar nog verkiezingen plaatsvinden, blijft een zorgenkind. Met de regering was afgesproken dat het tekort in 2016 naar minder dan drie procent zou teruggebracht worden, maar volgens de nieuwe prognoses zal Madrid op 3,6 procent stranden.