Dexia lijdt nettoverlies van 184 miljoen in eerste kwartaal

BELGA
De restbank Dexia heeft in het eerste kwartaal, waarin het met de Europese Commissie afgesproken ontmantelingsplan werd afgerond, een nettoverlies geleden van 184 miljoen euro. Daarin zit onder meer een voorziening van 34 miljoen euro voor geschillen, zoals 'class action lawsuits' in de Verenigde Staten en Israël. Dat meldt Dexia vandaag in een tussentijdse verklaring.

Het recurrente nettoverlies bedroeg 88 miljoen euro, bijna een halvering tegenover het vierde kwartaal van vorig jaar. Daarbij kwam een impact van 148 miljoen euro door boekhoudkundige volatiliteitselementen, en een niet-recurrente positieve bijdrage van 53 miljoen euro, te danken aan onder meer de meerwaarden op de verkoop van Dexia Asset Management en van het belang in Popular Banca Privada.

Die verkopen, waarmee het met de Europese Commissie afgesproken ontmantelingsplan werd afgerond, leverden meerwaarden op van respectievelijk 69 en 21 miljoen euro. Eind maart bedroeg het balanstotaal van Dexia 237 miljard euro, een stijging met 13,7 miljard euro tegenover 31 december 2013, ondanks de natuurlijke afschrijving van de activaportefeuille.
    
Dexia zei eerder dat het voor 2014 mikt op een recurrent verlies van ongeveer 440 miljoen euro (tegen een recurrent verlies van 669 miljoen in 2013).