"Griekse impact voor België is beperkt"

"Op dit moment komt Europa niet met extra geld over de brug voor Griekenland", zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Wat betekent dit voor de Belgen als dat toch gebeurt? "De lening van België aan Griekenland zit al in de overheidsschuld. We zijn goed voorbereid op alle mogelijke situaties die zich kunnen voordoen. Dus de impact gaat beperkt blijven."

Daarnaast zegt Van Overtveldt dat de Europese ministers van Financiën die al langer in de Eurogroep zitten stilaan hun geduld verliezen. "Ze hebben nog maar weinig vertrouwen in Griekenland. Er zijn al zoveel beloftes gedaan die niet waargemaakt werden."

"Geen uitzondering"
De kans is groot dat Griekenland op de belangrijke Eurotop om schuldkwijtschelding gaat vragen. "Als we ingaan op die schuldkwijtschelding, dan gaan landen als Ierland, Spanje en Portugal dat ook onmiddellijk vragen. Dan zijn we nergens meer. Binnen de monetaire unie moeten de gemaakte afspraken nagekomen worden. De regering-Tsipras wil daar een uitzondering op maken, maar dat kan niet", zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

"Wat vandaag aan de orde is, is om maatregelen te treffen waardoor de Griekse economie terug kan groeien, voor welvaart te zorgen, voor jobs te zorgen. Wat er dan met de schuld gebeurt, dat zullen we wel zien. Maar de regering-Tsipras heeft de weinige hervormingen die door de voorgangers worden ingevoerd, weer teruggeschroefd. En dan kunnen we niet met extra geld over de brug komen."