"Europese Centrale Bank kan crisis niet oplossen"

AFP
Het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) kan de economische crisis in de eurozone niet oplossen. Daarvoor zijn structurele hervormingen en strengere begrotingsafspraken noodzakelijk. Dat stelde de Duitse centralebankpresident Jens Weidmann op een congres in het Franse Aix-en-Provence.

"Monetair beleid heeft al veel gevolgen van de crisis opgevangen, maar het kan de crisis zelf niet verhelpen", aldus de president van de Bundesbank, die net als zijn collega's uit de andere eurolanden deel uitmaakt van het ECB-bestuur. "De crisis heeft structurele tekortkomingen aangetoond, daarom zijn er structurele oplossingen nodig."

Naast economische hervormingen moet strengere Europese controle op begrotingen er volgens Weidmann toe leiden dat er een einde komt aan de garantie dat landen met financiële problemen altijd uit de brand worden geholpen. "We moeten ervoor zorgen dat een faillissement mogelijk is zonder het financiële stelsel te bedreigen. Alleen dan raken we echt af van de impliciete garantie voor landen."

Vangnet
De ECB is er het afgelopen jaar in geslaagd de rust op de Europese financiële markten enigszins terug te laten keren. De ECB zorgde voor een vangnet met de belofte dat eurolanden die zich aan de voorwaarden van Europese hulpkredieten houden, ook door de centrale bank financieel worden gesteund. Daardoor maken marktpartijen zich minder zorgen over de toekomst van de euro en konden de rentes op staatsleningen van landen als Italië en Spanje dalen. Zij kregen op die manier wat meer ademruimte bij de aanpak van hun economie.

Jens Weidmann, president van de Duitse Bundesbank.
REUTERS Jens Weidmann, president van de Duitse Bundesbank.

De ECB steunt de Europese economie ook door omvangrijke leningen aan banken en door de bijzonder lage rente. ECB-president Mario Draghi benadrukte afgelopen week expliciet dat de rente nog een aanzienlijke tijd laag zal blijven.

Weidmann is een van de meest kritische ECB-bestuurders. Hij vreest dat er door de interventies van de centrale bank te weinig druk staat op overheden om het juiste economische beleid te voeren en hun overheidsfinanciën onder controle te houden.