Eandis en Infrax fuseren tot Fluvius

photonews/rv
De Vlaamse regering gaat akkoord met een fusie van distributienetbeheerders Eandis en Infrax tot Fluvius. Een volledige beursgang komt er niet, maar een holding die zich gaat bezighouden met hernieuwbare energie kan wel naar de beurs. De operatie gaat gepaard met een aanzienlijke afslanking, blijkt uit de visienota van Energieminister Bart Tommelein die vandaag werd goedgekeurd door de Vlaamse regering.

De beheerders van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas - Eandis en Infrax - zijn al geruime tijd bezig met de voorbereiding van hun integratie. Daar is al een bedrijf voor opgericht: Fluvius. In een visienota geeft nu ook de Vlaamse regering haar zegen.

De elf lokale distributienetbeheerders blijven bestaan, maar krijgen één overkoepelende structuur. De werking daarvan moet aanzienlijk goedkoper worden dan het huidige systeem. Zo behouden de gemeenten hun vertegenwoordiging in de lokale overlegcomités, maar daar staat niet langer een vergoeding tegenover. Op die manier worden 238 mandaten uitgespaard. De financieringsintercommunales gaan bovendien op in één Vlaamse holding, wat opnieuw zorgt voor 262 mandaten minder. Er komt ook een kerntakendebat, dat mogelijk activiteiten van de netbeheerders zal teruggeven aan de private markt.

"Het energielandschap is momenteel een warrig kluwen, dat te veel geld kost. Het beheer kan efficiënter en goedkoper", zegt Bart Tommelein. "Het einddoel is een lagere energiefactuur voor de verbruikers." Het is echter nog te vroeg om de grootte van die daling in te schatten.

Een beursgang van het volledige Fluvius komt er niet, die zou betekenen dat de overheid te veel controle kwijt raakt. De 'hernieuwbare energieholding' waarin de financieringsintercommunales opgaan, mag wel naar de beurs, om geld op te halen voor investeringen in zon, wind en warmtenetten. "Ook de Vlaming zal kunnen participeren", zegt Tommelein.

De Open Vld'er hoopt dat Fluvius in de toekomst nog kan groeien en ook bijvoorbeeld maatschappijen voor water of riolering kan verenigen.

Het einddoel is een lagere energiefactuur voor de verbruikers

Energieminister Bart Tommelein

Tevreden

Infrax en Eandis zijn tevreden dat hun plan om te fuseren "nu officieel door de hele Vlaams regering gedragen en erkend" wordt. De twee bedrijven wijzen erop dat ze hun aandeelhouders - de 308 Vlaamse gemeenten - wel nog aan het raadplegen zijn. Daarbij mogen de raden van bestuur van de vijftien lokale distributienetbeheerders voor energie, riolering en kabel hun zeg doen over het integratieplan. Eandis en Infrax verwachten dat dit proces "in de komende weken" succesvol zal worden afgerond.