Duitse werknemers hebben recht op minstens 3% opslag

THINKSTOCK
In Duitsland zijn in de meeste sectoren intussen cao's afgesloten en die zijn opmerkelijk gul. Uit een overzicht van de Duitse dienst voor Statistiek vandaag blijken de meeste werknemers dit jaar recht te hebben op 3 procent opslag of meer. De loonontwikkeling in Duitsland is ook belangrijk voor ons land, omdat de Belgische loonnorm rekening houdt met de evolutie in de omliggende landen, waarbij Duitsland het zwaarst doorweegt.

Vooral de Duitse chemie-arbeiders gaan erop vooruit. Zij kregen in het eerste kwartaal een loonsverhoging van 3,7 procent. De ambtenaren en het gemeentepersoneel hebben sinds maart recht op 3 procent opslag, met een minimum van 90 euro. In sommige sectoren zoals de schoonmaakdiensten (+5,3 procent), uitzendarbeid (+4,8 procent) of groenonderhoud (+3,7 procent) liggen de loonsverhogingen in het oosten van Duitsland hoger dan in het westen. Bij de private afvalverwerking krijgt men 600 euro extra vakantiegeld.

Er is nog geen loonakkoord voor de banksector en de staalindustrie in Duitsland. De cao voor de belangrijke metaal- en elektro-industrie loopt tegen eind dit jaar af. In 2014 stegen hun lonen met 2,2 procent.

Loonbevriezing
De Belgische loonnorm wordt iedere twee jaar berekend door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, waarna de sociale partners de loonafspraken vastleggen in een interprofessioneel akkoord (IPA). Het vorige IPA (2013-2014) voorzag in een loonbevriezing, los van de automatische indexering.