Doorbraak in Europese onderhandelingen over ggo-teelt

Groen-Europarlementslid Bart Staes is niet overtuigd.
PHOTO_NEWS Groen-Europarlementslid Bart Staes is niet overtuigd.
Onderhandelaars van het Europees Parlement en het Italiaanse EU-voorzitterschap hebben een doorbraak bereikt in de al jaren aanslepende onderhandelingen over de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen. Het akkoord moet lidstaten meer speelruimte bieden om de teelt op hun grondgebied te verbieden.

Nationale regeringen kunnen al een teeltverbod uitvaardigen, maar het nieuwe akkoord zou hen meer speelruimte en betere wettelijke bescherming tegen claims van producenten bieden. Zo zou de teelt ook op politieke gronden verboden kunnen worden, en niet louter op basis van nieuw wetenschappelijk onderzoek. Ook kunnen regeringen een verbod invoeren zonder de producenten te informeren.

Het compromis moet nog goedgekeurd worden door de lidstaten en het voltallige Europees Parlement. Dan zou het in de lente van kracht worden. Volgens bevoegd eurocommissaris Vytenis Andriukaitas strookt het akkoord alvast met het standpunt van de nieuwe Commissie dat "democratisch verkozen regeringen in belangrijke besluiten over voedsel en milieu minstens hetzelfde gewicht als wetenschappelijke adviezen moeten hebben".

Twijfels
Groen-Europarlementslid Bart Staes is niet overtuigd. "Het ergste is vermeden, maar er blijven te veel gaten." Staes twijfelt aan de reële wettelijke bescherming die het compromis biedt. Zo riskeert het akkoord volgens het Europarlementslid "een paard van Troje" te worden en dreigt het makkelijker te worden om teeltvergunningen goed te keuren op Europees niveau.

Staes betreurt dat er vooralsnog niets verandert aan het Europese toelatingsproces. De besluitvormingsprocedure ligt onder vuur, omdat het de Commissie het laatste woord over vergunningen geeft wanneer de lidstaten het niet eens raken, wat steevast het geval is. Een woordvoerder bevestigde wel dat de nieuwe Commissie het besluitvormingsproces opnieuw onder de loep wil nemen.