Crombez over aanpak social dumping in bouw: "Pas stap vooruit als opdrachtgever aansprakelijk blijft"

Het is een goede zaak dat vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) de sociale dumping in de bouwsector wil aanpakken, maar het is pas als de ketenaansprakelijkheid behouden blijft dat er echt een stap vooruit wordt gezet. Dat zegt John Crombez (sp.a), in de vorige regering nog staatssecretaris voor Fraudebestrijding. Crombez vindt ook dat Peeters er bij Europa voor moet blijven ijveren dat ons land zijn 'antimisbruikwet' mag behouden.

In De Morgen kondigt Peeters vandaag aan dat hij de Europese handhavingsrichtlijn omzet. Hij wil dat Belgische aannemers en bouwheren vanaf dag één aansprakelijk zijn als ze in zee gaan met een malafide onderaannemer en heeft ondersteunende maatregelen uitgewerkt die de inspectie meer slagkracht moeten geven.

Ketenaansprakelijkheid

Oud-staatssecretaris John Crombez ziet de maatregelen van Peeters als "een stap vooruit", op voorwaarde dat hij het reeds geldende principe van de ketenaansprakelijkheid in de bouwsector behoudt. Die houdt in dat de opdrachtgever aansprakelijk blijft voor wantoestanden in de hele 'keten' van onderaannemers. De Europese richtlijn heeft het enkel over hoofdelijke aansprakelijkheid, die bovendien niet verplicht is.

"De ketenaansprakelijkheid staat nu in de wet, maar met de uitbreiding dat de hoofdaannemer veertien dagen de tijd heeft om de situatie recht te zetten als er een inbreuk wordt vastgesteld", zegt Crombez. "Die periode verdwijnt, maar Peeters moet wel de ketenaansprakelijkheid behouden."

Antimisbruikwet

Crombez maant de CD&V-vicepremier ook aan om er bij zijn partijgenote en Europees Commissaris voor Werk Marianne Thyssen voor te ijveren dat België zijn 'antimisbruikwet' mag handhaven. Die wet uit 2013 laat de sociale inspectie toe eenzijdig de attesten die moeten bewijzen dat buitenlandse werknemers in hun eigen land socialezekerheidsbijdragen betalen, niet te erkennen. Volgens de Commissie is de wet in strijd met de Europese regels - ze daagde België dan ook voor het EU Hof van Justitie wegens de "illegale" aanpak van sociale fraude.

"Dit blijft een belangrijk instrument in de aanpak van sociale fraude", zegt Crombez. "Ik ben ervan overtuigd dat België juridisch gelijk heeft, maar we hebben niet eens de kans gekregen om ons te verdedigen. Peeters moet zijn goede banden met Thyssen aangrijpen om dit nu wel te kunnen doen, maar ik heb de indruk dat de strijd opgegeven wordt."