Commerciële scheepvaart op Schelde stilgelegd

flickr
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit in Vlissingen, de hoogste autoriteit op de Schelde en haar mondingen, heeft vanmorgen alle commerciële scheepvaart verboden op de Schelde naar Antwerpen en van en naar Gent. Dit tot nader order en met meer dan grote waarschijnlijkheid tot maandagnacht, zo heeft de autoriteit beslist na consultatie van de relevante actoren. Door de nakende vakbondsacties kan de intrinsieke veiligheid niet meer gewaarborgd worden, klinkt het.

Alle commerciële vaart, op en af de Schelde en haar mondingen, met Antwerpen als bestemming, krijgt geen toelating om deze wateren te bevaren met ingang van nu, zondag 14 december 2014. Commerciële vaart met bestemming van en naar Gent is eveneens niet meer toegelaten vanaf nu. Schepen voor de Nederlandse loodsdienst met bestemming Gent worden op individuele basis bekeken door de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit.

De autoriteit meent dat de intrinsieke veiligheid niet meer gewaarborgd kan worden, "gezien de nakende vakbondsacties en de ongekende weerslag van de initiatieven van de verschillende actoren in de keten, zowel in tijd als in impact".