Colruyt werkt niet langer samen met 23 leveranciers na sociale audit

BELGA
Colruyt Group heeft de samenwerking stopgezet met 23 leveranciers waarvan de arbeidsomstandigheden niet naar behoren waren. Dat heeft de retailer bekendgemaakt na een sociale audit.

Colruyt controleerde vorig jaar de arbeidsomstandigheden bij 187 leveranciers in risicolanden, vooral in China en andere Aziatische landen. Colruyt aanvaardde ook 334 auditverslagen van andere retailers. Dat brengt het totaal op 521 gecontroleerde leveranciers.

Van de 372 non-foodfabrikanten haalde 85 procent een gemiddelde score, wat betekent dat verbeteringen nodig zijn. Met dertien leveranciers wordt niet meer samengewerkt, wegens een onaanvaardbaar resultaat of omdat een audit werd geweigerd.

De controles bij de landbouw- en voedselverwerkingsbedrijven toonden aan dat er bij "de meeste grote tot zeer grote verbeteringen" noodzakelijk bleken, of zelfs onaanvaardbaare resultaten opleverden. De meesten kregen evenwel een tweede kans, met verbeteringen tot gevolg. Met tien producenten werd de samenwerking definitief stopgezet.

Om welke producten of leveranciers het gaat waarmee Colruyt niet langer samenwerkt, wil het bedrijf niet zeggen. Voor non-food gaat het uitsluitend om Aziatische landen. Voor food gaat het om landen "uit Azië en elders". Europese landen zijn niet betrokken.

De meeste inbreuken werden vastgesteld in domeinen als werkuren, verloning, veiligheid en gezondheid. Colruyt voert al twaalf jaar dergelijke sociale audits uit, maar nu ook voor het eerst bij voedingsbedrijven.