CD&V en N-VA kibbelen over brugpensioen Carrefour: "Het is de partij van Kris Peeters die dit blijft toelaten"

Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) kibbelen over SWT bij Carrefour.
Vanderveken/Belga Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) kibbelen over SWT bij Carrefour.
De vakbonden en de directie van Carrefour België zijn een compromisvoorstel overeengekomen: werknemers zullen op 56 jaar op SWT (het vroegere brugpensioen) kunnen gaan. Maar N-VA vraagt die mogelijkheid niet toe te laten. Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) schuiven ondertussen de hete aardappel naar elkaar door.

De directie van Carrefour kondigde in januari een herstructurering aan waarbij 1.233 jobs in België bedreigd waren. Daarover werd nu een compromis bereikt tussen bonden en directie.

De militanten van de christelijke bediendebond LBC-NVK bij Carrefour hebben het ontwerpakkoord over de herstructurering alvast "met grote meerderheid" goedgekeurd. 

Brugpensioen op 56 jaar

Werknemers zullen kunnen kiezen voor SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) op 56 jaar. Dat kan voor een bedrijf in herstructurering, maar moet wel groen licht krijgen van de federale overheidsdienst Werk. "Mensen zijn niet verplicht om te kiezen voor SWT op 56 jaar. Carrefour heeft wel veel oudere werknemers", aldus Kristel Vandamme van de christelijke vakbond. 

Carrefour zal bovenop de RVA-premie nog een premie betalen. Werknemers zullen, aldus de LBC, op die manier nog zowat zeventig procent van hun nettoloon overhouden.

Peeters: "Gewesten moeten advies geven"

Het kabinet van federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) waarschuwt dat niet alleen de federale overheidsdienst Werk groen licht moet geven voor herstructureringsdossiers met SWT of brugpensioen vanaf 56 jaar. Sinds de zesde staatshervorming moeten ook de betrokken regio's een bindend advies leveren. Aangezien Carrefour actief is zowel in Vlaanderen, Wallonië als in Brussel, is een bindend advies van de drie gewesten nodig.

Die gewesten moeten ook instaan voor activering van de bruggepensioneerden. Die moeten immers beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt tot de leeftijd van 61 of 62 jaar, zo merkt het kabinet van minister Kris Peeters nog op.

"Niet bevoegd voor SWT"

Peeters verwijst dus zo naar Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA), die echter een ander geluid laat horen. Hij ontkent dat het gewest bevoegd is voor SWT. "We zijn enkel bevoegd voor het outplacement dat Carrefour zou aabieden. Niet voor het brugpensioen", klinkt het. "Maar als Peeters de bevoegdheid niet wil, willen wij dat wel voor hem doen in het kader van de volgende staatshervorming", merkt Muyters nog fijntjes op.

"Pas die wet toch aan"

Minister Muyters reageerde op Radio 1 dat hij wat hem betreft niet aan het kibbelen is. "We moeten eens goed kijken naar de bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Ik ben bevoegd om te oordelen over de outplacementvoorstellen, maar het is en blijft de federale minister (Kris Peeters, red.) die beslist of SWT wordt toegestaan of niet. Ik heb daar geen advies op uit te brengen en al zeker geen beslissing over te nemen."

Muyters zegt met zijn partij N-VA voorstander te zijn om de SWT-wet aan te passen, zodat brugpensioen op 56 niet meer mogelijk is. "Officieel moeten ze 'aangepast beschikbaar' zijn, maar in de praktijk zijn ze heel moeilijk te motiveren omdat ze nog meer dan 70 procent van hun loon krijgen. Je kan die mensen dan ook niet kwalijk nemen dat ze in een stelsel stappen dat nog bestaat."

"Ik wil en kan geen signaal geven dat we iedereen die 56 is of ouder kunnen missen op de arbeidsmarkt", zei Muyters ook nog in het Vlaams Parlement in antwoord op vragen van Axel Ronse (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Daniëlle Vanwesenbeeck (Open Vld). Muyters zei ook dat hij een negatief advies zal geven. "Mijn federale collega vraagt een advies en zegt dat hij dat zal volgen. Dat is volgens mij niet conform de wet, maar als hij mij een advies vraagt zal ik het geven. Ik hoop dat hij het volgt. Ik ga niet akkoord met SWT", zo zei Muyters.

Op de vraag waarom de wet nog bestaat, terwijl N-VA zowel in Vlaanderen als federaal de grootste meerderheidspartij is, zegt Muyters dat er "in de regering geen meerderheid is om die aanpassing te doen". "Dat staat niet in het regeerprogramma, en het is de partij van Kris Peeters die dit blijft bewaren."

Totaal verkeerd signaal

De N-VA spreekt van een "totaal verkeerd signaal" indien mensen op 56 op brugpensioen zouden kunnen gaan en roept Peeters op de aanvraag van Carrefour niet goed te keuren. Volgens N-VA-Kamerlid Jan Spooren zou brugpensioen op 56 jaar een "uitholling" betekenen van het regeringsbeleid om de strijd aan te gaan tegen de vele openstaande vacatures en de nood om langer te werken. "Dit zou een oneigenlijk gebruik zijn van een beleid dat wordt afgebouwd. We roepen de minister op dit niet goed te keuren."

De Croo: "Stop met hete aardappel door te schuiven"

Viceminister Alexander De Croo reageerde in De Ochtend op het gekibbel tussen Peeters en Muyters. "Ze moeten stoppen met de hete aardappel naar elkaar door te schuiven en samenwerken om die mensen aan een nieuwe job te helpen. Die mensen hebben er ook niet voor gekozen om op 56 jaar op pensioen te gaan."

"Wie in SWT zit, wordt verwacht zich beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt, dus het zou goed zijn als Muyters een instructie geeft aan de VDAB om die mensen bijzonder goed op te volgen en naar een job te leiden. Het is een keuze van Muyters om hen in SWT te zetten of niet. Ik ben niet overtuigd dat SWT bij Carrefour nodig is, maar dat is de individuele keuze van minister Peeters", aldus De Croo.

EPA

Peeters: "Veel misverstanden"

Minister Kris Peeters reageerde tot slot nog eens op Twitter. Hij wil een en ander uitklaren, en nodigt zijn regionale collega's - naast Muyters ook Brussels minister Didier Gosuin (DéFI) en zijn Waalse evenknie Pierre-Yves Jeholet (MR) - uit voor overleg. "Heel wat misverstanden rond herstructurering Carrefour. Ik nodig de drie regionale ministers uit om dossier gezamenlijk te bespreken", zegt hij.
622 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Alain Bibendum

  Beste Jan Een SWT brengt 350 EUR/maand meer aan de RSZ dan een werkloze !!! DAT x 12 x 11 hetzij 42.600 EUR cadeau aan Carrefour op onze kap. De waarheid mag gezegd worden

 • jan geens

  Aan al die gene die zeggen dat een swt qua kosten meevalt . 1000 euro sociale onlkosten ipv 1000 euro opbrengsten = 2000 x12 = 24000 x 11 jaar in het slechtste geval en je zit rond de 250000 euro ... nog voor het pensioen moet beginnen . We moeten echt af van dit gepamper . Ofwel is er een eerlijke SZ of wel is het ieder voor zich ...

 • Charel Jansens

  Mr Muyters jullie klaarblijkelijk met niets wat in het door jullie nogthans ondertekend regeerakkoord van 2014 , dus het ging en gaat vandaag dus enkel om de postjes want regeerakkoord word niet uitgevoerd en jullie verkiezingsbeloften liggen al sinds 2014 in de prullenmand .

 • guido dyck

  Deze beide heren kunnen op 55 !! op pensioen én als ze in een volgende regering geen mininster meer zijn gaan ze op swt gedurende 2 j ontvangen ze 100000 e en 2 medewerkers.Is altijd zo geweest.t Leven is mooi in de politiek.De burgers moeten zaaien opdat de politieke kaste voor zichzelf ruim kan oogsten.

 • Jan Verstrepen

  Nva wil natuurlijk die mensen in een zware miserie schoppen zo diep mogelijk en hun rijke vriendjes zo veel mogelijk sparen. Hoe smerig kun je zijn.