Bouwsector vraagt lastenverlaging van zes euro per uur

Renovatie is de meest gezonde subsector in de bouw.
ANP Renovatie is de meest gezonde subsector in de bouw.
De bouwsector - zowel werkgevers als vakbonden - vraagt een lastenverlaging van zes euro per uur om de concurrentie te kunnen aangaan met buitenlandse bedrijven. Zoniet dreigen er tegen 2019 nog eens 20.000 banen te verdwijnen bij de Belgische bouwbedrijven. De maatregel zou voor de schatkist bijna 2 miljard euro verschil uitmaken, zo is vandaag gezegd bij de voorstelling van het jaarverslag van de Confederatie Bouw.

Sinds 2012 zijn in de Belgische bouwsector al 17.000 banen verloren gegaan. Niet per se omdat de activiteit daalt - in 2014 was er een groei met 3,2 procent - maar vooral doordat de Belgische bedrijven niet kunnen concurreren met de buitenlandse.

"Een Belgische werkkracht kost gemiddeld 32 euro per uur, terwijl een Pool 22 euro kost per uur in de bouw. Dat is een verschil van 30 procent", stelde Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. "Als we nu geen maatregelen nemen, dreigen we het gros van onze tewerkstelling te verliezen." De werkgeversorganisatie verwacht meer bepaald dat tegen 2019 nog eens 20.000 banen zouden verdwijnen.

'Een Belgische werkkracht kost gemiddeld 32 euro per uur, terwijl een Pool 22 euro kost per uur in de bouw. Dat is een verschil van 30 procent'

Robert de Mûelenaere, Confederatie Bouw.
Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.
PHOTO_NEWS Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

Schatkist

Stefaan Vanthourenhout, de voorzitter van ACV bouw - industrie & energie, bevestigt dat vakbonden en werkgevers samen naar de regering zijn gestapt met de vraag om een lastenverlaging van zes euro per uur. Dat is volgens de Mûelenaere voldoende om een hefboomeffect te genereren. In ruil is de sector bereid na te denken over "responsabilisering": dat zou bijvoorbeeld een engagement kunnen zijn om een bepaald aantal banen te creëren.

De gevraagde lastenverlaging zou ook de schatkist ten goede komen, klonk het. De Confederatie Bouw berekende dat het terugwinnen van banen die momenteel door buitenlandse arbeidskrachten worden ingevuld, tegen 2019 900 miljoen euro zou kunnen opleveren. Niets doen zou de schatkist daarentegen een miljard euro kosten. "Een verschil van bijna 2 miljard", aldus de Mûelenaere.

Er lopen al gesprekken met de federale regering. "Zij luistert heel aandachtig en er is een wil om op te treden", zei de Mûelenaere nog. De bedoeling zou zijn om tegen midden juli te landen.

Zachte winter

De Confederatie Bouw kwam ook terug op de "artificiële" groei van 3,2 procent vorig jaar voor de sector. Die was volgens haar het gevolg van "een klimatologische bonus". Dankzij een zachte winter konden er immers meer dagen gewerkt worden dan andere jaren. Hoogtepunt was een stijging van de bouwvergunningen met 10 procent tegenover 2013, maar dat had dan weer te maken met een anticipatie in Vlaanderen op strengere energienormen. De Mûelenaere sprak dan ook van een "illusie", in plaats van duurzame groei.

Voor dit jaar verwacht de Confederatie Bouw een nulgroei. De bouw van nieuwe woningen zal nog even profiteren van de bouwvergunningenpiek van vorig jaar (met een verwachte groei van vijf procent), maar vanaf volgend jaar wordt een sterke terugval gevreesd.

Ook de renovatie - "de meest gezonde subsector van de bouw", aldus de Mûelenaere - levert een positieve bijdrage (naar verwachting +3,5 procent). Hier speelt een anticiperend effect mee, omdat vanaf 1 januari 2016 het btw-tarief van zes procent pas zal gelden voor renovatie van woningen van minstens tien jaar oud (tegen vijf jaar nu). Voor de bouw van niet-woongebouwen (kantoren, winkels, industrie ...) wordt daarentegen een daling met 3,5 procent verwacht, en bij de burgerlijke bouwkunde, die lijdt onder de besparingsmaatregelen bij de overheden, een achteruitgang van 3,1 procent.

De Confederatie Bouw pleit dat de overheden hun investeringen toch zouden optrekken, ondanks de besparingen. "Investeringen door de overheid geven aanleiding tot groei en creëren waarde voor de toekomst", klonk het. Daarnaast verkent de werkgeversorganisatie in haar jaarverslag pistes van alternatieve financiering. Onder meer pensioenfondsen, verzekeraars en banken zouden bereid zijn hun "aanzienlijke financiële middelen" te investeren in publieke bouwprojecten. Ook initiatieven als projectobligaties, crowdfunding en volksleningen kunnen een oplossing bieden, zowel voor infrastructuurprojecten als voor woningbouw.

'Investeringen door de overheid geven aanleiding tot groei en creëren waarde voor de toekomst'

Confederatie Bouw