Boeren en winkels zoeken tegen eind augustus oplossing voor betere prijsvorming

PHOTO_NEWS
Landbouworganisaties, retail, distributie en andere deelnemers aan het zogenaamde ketenoverleg van de agrovoeding zullen tegen eind augustus concrete voorstellen uitwerken om de impact te verzachten van de onstabiele voedselprijzen. Acties zijn voorlopig van de baan. Dat bleek vrijdagmiddag, na overleg op de zetel van Comeos, de Belgische federatie van de handel en diensten.

"Er was een duidelijk engagement om tegen eind augustus met een concreet pallet voorstellen naar buiten te komen. Een correcte prijsvorming maakt daar deel van uit", zei Hendrik Vandamme van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), na afloop van het overleg. Het ABS was een van de organisaties die de voorbije dagen actievoerde.

"Ik keer helaas niet terug naar mijn leden met de belofte dat de prijs met enkele eurocenten zal stijgen. Maar dat was niet mogelijk. We moeten ons houden aan wat de FOD Economie en de Mededingingsautoriteit ons toelaten. We hebben daarom deze week al gevraagd om een kader aan te geven waarin we ons kunnen bewegen", zei Vandamme, gevraagd of hij tevreden is over het resultaat van het overleg.

De komende dagen en weken zullen voorstellen in werkgroepen uitgewerkt worden. Vandamme zegt dat het de bedoeling is het akkoord uit 2009, over een toeslag op de melkprijzen, als basis te gebruiken. Dat akkoord was 6 maanden van kracht. Het ABS wil de toeslag ook invoeren voor andere noodlijdende sectoren, zoals de varkenssector.

Naast voorstellen om de prijzen op korte termijn te stutten, is het ook de bedoeling om werk te maken van meer duurzame oplossingen. "We willen afspraken maken over bijvoorbeeld het type producten dat we leveren, of over hoe vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Sommige afspraken gebeuren op Europees vlak. Ook daar verwachten we engagementen. In die zin is de Europese Landbouwraad op 7 september belangrijk."

Acties lijken voorlopig van de baan. "Samen met de Waalse organisaties gaan we aan tafel zitten om concrete oplossingen uit te werken. Er is een enorme bereidheid tot acties. Maar onze mensen begrijpen dat we ruimte nodig hebben om te onderhandelen. Onze deadline is 31 augustus."

Bij de Waalse organisaties viel een gelijkaardig geluid te horen. "Voorlopig zijn er geen acties meer", zei Philippe Duvivier, voorzitter van FUGEA. "We weten heel goed dat onze mensen met frustraties zitten. Maar nu is de fase van de onderhandelingen aangebroken. We moeten ook realistisch zijn. Op vijf minuten los je deze problemen niet op."

Piet Vanthemsche, voorzitter van de Boerenbond, zei dat de onderhandelingen in een constructieve sfeer verliepen. Dat was ook bij alle andere partijen te horen. Even zou er lichte paniek uitgebroken zijn aan de onderhandelingstafel, toen het gerucht de ronde deed dat actievoerende boeren vanuit Waterloo naar de zetel van Comeos in Oudergem zouden afzakken. Hoewel enkele politieagenten hadden postgevat naast het gebouw, bleek het uiteindelijk om vals alarm te gaan.