BIV na 'Panorama'-reportage: "Geen prijsafspraken in vastgoedsector"

anp
BIV, het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, kan zich niet terugvinden in het beeld dat de 'Panorama'-reportage van gisteren van de sectororganisatie schetste. Uit die reportage blijkt onder andere dat het BIV de prijzen in de vastgoedsector mee de hoogte instuwt. "Heel wat vastgoedkantoren bewijzen dagelijks het tegendeel", zegt ondervoorzitter Luc Machon.

Volgens 'Panorama' zouden de prijzen in de sector naar omhoog gedreven worden door de prijsafspraken binnen de sector. Daarnaast zou de BIV, ene controleorgaan dat onder toezicht staat van een voogdijminister, via haar tuchtrechtbank sancties opleggen aan immokantoren die te lage tarieven hanteren. Het BIV ontkent dat. "De afgelopen acht jaar zijn er vier dossiers geweest tegen makelaars over de niet-transparante berekeningswijze van de erelonen", zegt Machon. "Er zijn geen sancties opgelegd voor te lage tarieven."

Het BIV erkent dat de commissielonen in België niet bij de laagste zijn. "België zit hier in de middenmoot", aldus Machon. "Wat daarbij ook vermeld mag worden, is dat we in België verplicht zijn de consument een integraal tarief te vragen, waar alle kosten in opgenomen zijn. In Nederland, dat in de reportage als voorbeeld aangehaald wordt, is dat niet het geval. Daarnaast moeten Nederlandse consumenten hun makelaar ook betalen als het vastgoed niet verkocht raakt - het tegenovergestelde van ons 'no cure, no pay'-principe."

In België zijn we verplicht de consument een integraal tarief te vragen, waar alle kosten in opgenomen zijn. In Nederland, dat in de reportage als voorbeeld aangehaald wordt, is dat niet het geval

Luc Machon, BIV

Belangenconflict

Ook de geldstromen tussen het BIV enerzijds en CIB Vlaanderen anderzijds, de grootste beroepsorganisatie, kwamen in de reportage aan bod. Zo heeft BIV voor vorming, een juridische helpdesk en het programma Kadasterfinder momenteel contracten lopen met satellieten van CIB Vlaanderen. In het bestuur van die satellieten zitten namen die ook terugkomen in de Nationale Raad van het BIV.

Een belangenconflict, zo concluderen de reportagemakers. Machon ontkent. "De offertes komen onder gesloten omslag hier aan en worden onder toezicht van een regeringscommissaris geopend", zegt hij. "Los daarvan moeten we ons de vraag stellen of we de expertise binnen het beroepsinstituut links moeten laten liggen om belangenconflicten helemaal uit te sluiten. Voor ons komt het criterium prijs-kwaliteit op de eerste plaats."

Machon erkent wel dat de organisatie nog een aantal werkpunten heeft. "Zo moeten we werken aan een vlottere en transparantere communicatie over de beslissingen van onze tuchtrechtbank", besluit de BIV-ondervoorzitter.