Binnenkort streefcijfers voor allochtone werknemers in privésector?

Werkgevers en bedrijven zullen in de toekomst mogelijk kunnen werken met streefcijfers voor werknemers uit kansengroepen of aanwervingscampagnes specifiek op hen kunnen richten. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) maakt werk van een KB voor 'positieve acties' voor minderheden in de privé. 

Positieve acties voor kansengroepen, zoals ouderen, mensen met een migratieachtergrond of handicap en laaggeschoolden, zijn eigenlijk al elf jaar ingeschreven in de antidiscriminatiewetgeving. Op papier bestaan ze dus, maar zonder Koninklijk Besluit dat de randvoorwaarden vastlegt, mogen bedrijven ze strikt juridisch eigenlijk niet toepassen. 

Gelijkekansencentrum Unia en het Minderhedenforum willen dringend een wettelijk kader. "We krijgen regelmatig vragen van bedrijven, die willen weten of ze een positieve actie-maatregel mogen toepassen", zegt Unia-directeur Els Keytsman. "Hopelijk kunnen we hen in de nabije toekomst wél positief adviseren." 

Streefcijfers

Beide organisaties stellen een hele resem maatregelen voor. Zo moeten werkgevers stageplaatsen en vakantiejobs kunnen vrijhouden voor kansengroepen of aanwervingscampagnes specifiek op hen richten.
Ook streefcijfers moeten mogelijk worden. Voor Unia worden die best op het niveau van de paritaire comités bepaald, samen met duidelijke actieplannen voor hoe de werkgevers ze kunnen halen. Zolang de cijfers niet zijn behaald, kunnen werkgevers dan voorrang geven aan personen uit een kansengroep, op voorwaarde dat hun competenties even sterk zijn als die van de andere kandidaten. 

Tegenwind van Unizo

Minister Peeters legt nu effectief de laatste hand aan een KB, kondigde hij vandaag aan op een studiedag rond het thema. Of en welke positieve maatregelen er ook effectief komen, is niet zeker. Als het KB rond is, moet het immers nog langs de sociale partners, en voor al te strikte streefcijfers is zelfstandigenorganisatie Unizo alvast niet te vinden. "We zijn zeker voorstander van het KB. Maar quota behoren niet tot ons vocabularium van positieve actie", zegt coördinator sociaal beleid Caroline Deiteren. "Alleen cijfers opleggen, daar heeft een bedrijf niets aan."

Minister Peeters benadrukt dat het KB geen sanctiemiddel voor bedrijven moet worden, maar dat het "de voorlopers" de mogelijkheid moet geven om positieve acties in te voeren en hen juridisch volledig te dekken. Hij noemt het een "noodzakelijke stap om de kloof te dichten".

Directeur van het Minderhedenforum Landry Mawungu is tevreden met het engagement van Peeters, maar "het wettelijk kader mag niet blijven hangen in het vrijblijvende", waarschuwt hij. Ook voor Unia moet er bijvoorbeeld voor de streefcijfers, als ze na een paar jaar niet worden gehaald, een "dwingender kader" ingevoerd worden. 
172 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Pieter Verhulst

  Ik gok dat Peeters volgende federale verkiezingen een plaats krijgt bij nva. Als wederdienst om hen nog groter te maken. Dan mag hij misschien wel eerste minister worden. Nog beter voor BDW

 • walter boelen

  dacht dat je als werkgever zelf bepaald wie je aanneemt zijn loon correct en er voor zorgt dat de klanten tevreden zijn en als dat niet kan hoeft het voor mij niet

 • Christine Laevers

  Een 'dwingender kader' na ... op den duur bel je een bedrijf dan op en iemand beantwoordt je zonder kennis van taal. Mijn kinderen hebben een buitenlandse vader, maar hebben nooit om werk verlegen gezeten. Er is geen racisme in België op de werkvloer. De werkvloer vraagt alleen competentie, stiptheid en werklust. Voor minder gaan betekent dat uw bedrijf failliet zal gaan.

 • Fredien Vandervekens

  Allemaal goed en wel, die "streefcijfers" voor "allochtonen". Of diezelfde "allochtonen" dààr blij mee gaan zijn is twijfelachtig. Mogelijk zelfs een klacht bij hun Klaagmuur Unia van een "verontwaardigde" allochtoon. Peeters "viseert" ons, hij wil dat we "werken" !

 • Jens van den Broeck

  "sorry, enkel kleurlingen mogen deze job. En nu buiten". Het ware gelaat van CD&V toont zich nogmaals