Exclusief voor abonnees

Bijna tien miljard euro in totaal: het prijskaartje van elke steunmaatregel doorgelicht

Een veelbesproken maatregel die de superkern afgelopen weekend genomen heeft is de Rail Pass met tien gratis ritten. De redenering was dat de treinen toch rijden en dat het dus geen extra meerkost met zich mee zou brengen. Maar van dat laatste is de regering nog niet zo zeker.
BELGA Een veelbesproken maatregel die de superkern afgelopen weekend genomen heeft is de Rail Pass met tien gratis ritten. De redenering was dat de treinen toch rijden en dat het dus geen extra meerkost met zich mee zou brengen. Maar van dat laatste is de regering nog niet zo zeker.
Bijna 10 miljard euro: dat is het kostenplaatje van de maatregelen die de federale regering genomen heeft sinds het begin van de coronacrisis. Om erger te voorkomen, klinkt het in koor. Maar hoe is dat bedrag verdeeld? En welke maatregel is de grootste slokop? We lijsten het gros van de facturen voor u op.

1. STEUNMAATREGELEN VOOR WERKNEMERS EN (TIJDELIJK) WERKLOZEN: 3,6 miljard euro

Tijdelijke werkloosheid in alle sectoren: 3,2 miljard euro

De kost van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen zal tegen eind augustus oplopen tot 3,2 miljard euro. Het stelsel was eerst bedoeld tot eind juni, maar op de superkern van afgelopen weekend werd het verlengd tot eind augustus. In principe zou die maatregel 2,7 miljard euro kosten, maar de federale regering besliste om mensen, in plaats van 65 procent (zoals gewoonlijk geldt bij tijdelijke werkloosheid), 70 procent van hun (geplafonneerd) loon te laten overhouden, omdat ze vreesden dat te veel gezinnen anders in de problemen zouden komen. Dat brengt wel een extra kost van 470 miljoen euro met zich mee.

Verlenging voor horeca: 328 miljoen euro

Sectoren in moeilijkheden, zoals de horeca, kunnen nog tot eind december van de tijdelijke werkloosheid gebruik maken. Ook dat is afgelopen weekend beslist en brengt een extra kost van 328 miljoen euro met zich mee. Maar de regering vreest dat er anders zeer veel ontslagen zouden vallen. “De kost daarvan zou veel hoger zijn.”

Kleine maatregelen, zoals bevriezen uitkering: 111 miljoen euro

Daarbovenop werden nog voor 111 miljoen andere maatregelen genomen voor werklozen. Zo werden de voorwaarden versoepeld waaronder tijdelijk werklozen kunnen bijklussen in andere sectoren, zonder al te veel uitkering te verliezen. Zo zijn er handen tekort in de fruitpluk en de distributiesector. Ook de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen werd tijdelijk bevroren. Dat is een mechanisme waarbij je minder uitkering ontvangt naargelang je langer je werkloos bent. Het is een soort stok achter de deur om het zoeken naar werk dringender te maken. Maar die regeling werd bevroren, omdat het niet evident is om in deze tijden werk te vinden. Om dezelfde reden werd ook de inschakelingsuitkering voor jonge werknemers verlengd.

Corona-ouderschapsverlof: 97 miljoen euro

Het corona-ouderschapsverlof geeft werknemers, mits toestemming van hun werkgever, meer tijd om voor hun kinderen te zorgen tijdens de coronacrisis. De regeling was in eerste instantie tot eind juni van kracht, maar werd afgelopen weekend verlengd tot 31 augustus. Die verlenging is al meegenomen in het kostenplaatje. 

2. STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen: 2,3 miljard euro

Deze raming bevat ook de uitbreiding van de maatregel naar de bijberoepen, student-zelfstandigen en actief gepensioneerden, die nog actief waren als zelfstandigen. Zij kregen bovenop hun ander inkomen (pensioen, tijdelijke werkloosheid, loon, ...)  nog een 'half’ overbruggingsrecht.

Corona-ouderschapsverlof’ voor zelfstandigen: 17 miljoen euro

Uitstel betalingen

Daarnaast hebben zelfstandigen ook de mogelijkheid gekregen om hun betalingen pas later in orde te brengen. Wie dat wil, kan zijn sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen pas volgend jaar betalen. Dat loopt voorlopig op tot 500 miljoen euro, maar dat is geld dat de overheid weliswaar terugkrijgt. Hetzelfde geldt voor het uitstel van betaling van vennootschapsbelasting tot eind oktober, goed voor 24 miljoen euro inkomsten die pas later binnenkomen.

Ook kunnen zelfstandigen hun sociale bijdragen verminderen (kost 290 miljoen euro) of een vrijstelling aanvragen (44 miljoen euro). Daar zijn ook wel enkele nadelen aan verbonden, maar het was vooral bedoeld voor zelfstandigen die in geldnood dreigen te komen, bijvoorbeeld door vaste kosten die doorliepen terwijl er niks binnenkwam.

3. FISCALE STEUNMAATREGELEN

Btw-verlaging voor de horeca: 300 miljoen euro

Afgelopen zaterdag besliste de superkern om de btw in de horeca te verlagen tot eind 2020: van 21 naar 6 procent op non-alcoholische dranken, van 12 naar 6 procent op maaltijden. Andere bedrijven kregen uitstel om hun btw of vennootschapsbelasting te betalen. 

Gedeeltelijke vrijstelling bedrijfsvoorheffing: 460 miljoen euro

De loonkost voor zwaar getroffen sectoren zal tijdelijk gemilderd worden. Bedrijven zullen maar de helft van de toegenomen bedrijfsvoorheffing moeten doorstorten voor de maanden juni, juli en augustus. 

Daarnaast zijn er nog tal van regelingen waarbij het bedrijf in kwestie in principe een uitstel van betaling krijgt. Dat geld zou in principe terug naar de staatskas moeten vloeien op een later tijdstip, tenzij het bedrijf in kwestie failliet gaat.

4. ANDERE MAATREGELEN BESLIST DOOR DE 10 PARTIJEN

Een consumptiecheque van 300 euro: 221 miljoen euro

Werkgevers kunnen hun werknemers een consumptiecheque van 300 euro toekennen, om te spenderen in de horeca, cultuursector, of andere sectoren die het moeilijk hebben. De cheque is 100 procent aftrekbaar voor de werkgever en belastingvrij voor de werknemer.

Extra steun voor leefloners, mensen met beperking en ouderen met laag inkomen: 136 miljoen euro

Gedurende 6 maanden krijgen leefloners, mensen met een beperking en ouderen die van een inkomensgarantie genieten (IGO) 50 euro extra per maand.

Rail Pass

De Rail Pass met 10 gratis ritten voor elke inwoner is een voorstel van de Groenen, dat dit weekend werd goedgekeurd op de superkern. De redenering is dat de treinen toch rijden, en dat het dus geen extra meerkost met zich mee zou brengen. Maar de regering is daar nog niet zeker van.

Steun aan de OCMW’s: 21 miljoen euro

5. STEUNMAATREGELEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

Hiervoor is 2 miljard euro voorzien in de begroting, waarvan vorige week al 904 miljoen euro benut was. Het gaat dan voornamelijk om de aankoop en bestelling van mondmaskers, filters, test- en beschermingsmateriaal, medicamenten, repatriëringen, de werking van het Crisiscentrum. Daarbovenop kwamen nog eens steunmaatregelen van samen rond de 157 miljoen euro. Dat ging onder meer naar het terugbetalen van testen, toezicht op coronapatiënten, nieuwe structuren zoals triagecentra, wachtposten,...

Vlaanderen neemt meer maatregelen dan Wallonië en Brussel

Terwijl de federale maatregelen samen bijna 10 miljoen euro omvatten, komt daar nog eens 4,3 miljard euro bij vanuit de regio’s. Zij namen ook initiatieven, zoals de hinderpremie voor zelfstandigen en de energiepremie voor tijdelijk werklozen. De kost van de Vlaamse initiatieven was vorige week nog 2,8 miljard euro, al kwamen daar gisteren nog maatregelen bij. In het Waals gewest ging het om 1 miljard euro, in Brussel om 300 miljoen euro. De Franse gemeenschap, onder meer bevoegd voor cultuur en onderwijs, besteedde 100 miljoen euro aan steunmaatregelen
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.