Exclusief voor abonnees

Ben je gedekt als je tijdens het werken thuis van de trap valt? Deze verzekeringen dekken schade in jouw huis

Getty Images
Noodgedwongen hebben we de voorbije maanden véél meer tijd ‘in ons kot’ doorgebracht. En ook de komende maanden zou je huis wel eens vaker als thuiskantoor kunnen dienen. Er kunnen dus meer accidenten gebeuren: van een kop koffie op je werkcomputer morsen tot van de trap vallen. Wélke verzekering dekt wat? Is het overigens verplicht om een woningverzekering of familiale verzekering af te sluiten? Paul D’Hoore, geldexpert in ons geldpanel, zocht het uit.

De meest bekende verzekering om schade aan je huis te dekken is de brandverzekering. Zoals de naam het zegt, zorgt deze ervoor dat je vergoed wordt voor de schade als gevolg van een brand. Maar de vlag dekt in dit geval niet de lading: een brandverzekering dekt veel meer dan enkel brandschade. Daarom zouden we beter spreken van een woningverzekering. Daarnaast heb je ook nog een familiale verzekering. Dit is het verschil:

Woningverzekering

Elke woningverzekering vergoedt de schade die veroorzaakt wordt door brand, ontploffing, implosie, blikseminslag, aanslagen, arbeidsconflicten, botsingen met een dier of een vervoermiddel, een vallende boom, storm, sneeuw en ijs op het dak, hagel en natuurrampen. Met deze basisdekkingen ben je al goed verzekerd. Maar er zijn nog veel mogelijke schadegevallen die niet altijd gedekt zijn. Bijvoorbeeld: schade buiten de eigenlijke woning, aan een tuinhuisje, een serre, een zwembad of een auto die niet in een garage binnenshuis staat.

Je kan met een aanvullende dekking een vergoeding krijgen voor onrechtstreekse kosten, bijvoorbeeld de kosten voor huisvesting als je huis door een schadegeval onbewoonbaar is

Paul D’Hoore

Ook hiervoor kan je je verzekeren. De meeste verzekeringen bieden een ruimere dekking dan de wettelijk verplichte basisdekkingen. In de vaktaal noemt men dat ‘aanvullende dekkingen’. Zo kan je ook een vergoeding krijgen voor onrechtstreekse kosten, bijvoorbeeld de kosten voor huisvesting als je huis door een schadegeval onbewoonbaar is. Het is dus van belang je goed te laten informeren over de woningverzekering die je afsluit. En om zelf die vervelende kleine lettertjes te lezen.

Daarnaast is het tot op zekere hoogte mogelijk om je woningverzekering à la carte uit te breiden. Als de verzekeringsmaatschappij die dekkingen aanbiedt, natuurlijk. Dergelijke optionele dekkingen of ‘facultatieve dekkingen’ zijn er onder meer voor diefstal en vandalisme.

Familiale verzekering

Als je onopzettelijk schade lijdt of veroorzaakt, ben je niet gedekt door de woningverzekering. Dat is een kwestie van burgerrechtelijke of burgerlijke aansprakelijkheid. Daarvoor kan je een familiale verzekering afsluiten.

Als je zelf schade hebt opgelopen door de fout of nalatigheid van iemand anders, dan levert jouw familiale verzekering jou rechtsbijstand om een zo volledig mogelijke schadevergoeding te krijgen. In principe streeft de verzekeringsmaatschappij naar een minnelijke schikking met de veroorzaker van de schade. Maar als jouw belangen voor de rechtbank verdedigd moeten worden, zijn de kosten ook voor jouw familiale verzekering. 

In Vlaanderen en in Wallonië moeten huurders en verhuurders een verzekering afsluiten. In Brussel is er geen wettelijke verplichting

Paul D’Hoore

Is het verplicht?

Je bent niét verplicht een woningverzekering af te sluiten voor een woning die jouw eigendom is en die je zelf bewoont. Uiteraard draai je dan altijd zelf op voor de schade die je lijdt én voor de schade die jouw woning veroorzaakt. Bijvoorbeeld een uitslaande brand die ook de buren treft.

Als je een woning huurt hangt het ervan af wáár de woning zich bevindt. In Vlaanderen en in Wallonië moeten huurders en verhuurders een woningverzekering afsluiten. In Brussel is er geen wettelijke verplichting.

Een familiale verzekering is niet verplicht, maar in ons land hebben 9 op 10 mensen wel een dergelijke verzekering.

Thuiswerken 

Als je vanwege het coronavirus thuis moet werken, ben je verzekerd door de arbeidsongevallenverzekering van je werkgever. Maar alle voorwaarden voor een arbeidsongeval moeten wel vervuld zijn. Dat komt er vooral op neer dat je een letsel hebt opgelopen bij een ongeval tijdens en door de uitvoering van je arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld als je aan je bureau gaat zitten om te werken en van je stoel schuift.

Als je je thuis overdag tijdens een koffiepauze verbrandt aan heet water, is er sprake van een arbeidsongeval

Paul D’Hoore

Wanneer je van de trap valt, gelden dezelfde voorwaarden. Als je tijdens het werk op een andere verdieping naar het toilet gaat en van de trap valt, is dat een arbeidsongeval. Maar als je ’s avonds laat van de trap valt, kan er natuurlijk discussie ontstaan. Want ’s avonds laat worden de meeste mensen niet geacht nog voor hun onderneming aan het werk te zijn.

En als je je overdag tijdens een koffiepauze verbrandt aan heet water om thee of koffie te zetten, is er sprake van een arbeidsongeval. Buiten de normale werkuren, ’s morgens of ’s avonds, in principe niet. Dan ben je aangewezen op de ziekteverzekering of eventueel op je persoonlijke ongevallenverzekering.

Geen tussenkomst

Er zijn ook situaties waarbij de verzekering nooit tussenkomt: een oorlog, een bezetting, een inbeslagname,… Maar ook als de schade te wijten is aan slecht onderhoud, zoals bijvoorbeeld een versleten waterleiding. En natuurlijk mag de schade ook niet opzettelijk veroorzaakt zijn door jou of jouw huisgenoten.

Donderdag in ons Geld-dossier: fiscaal expert Michel Maus legt uit hoe mensen belastingvrij kunnen schenken.

Lees ook:

Aanpak coronacrisis kost nu al 15 miljard: “Vroeg of laat moeten we betalen” (+)

“Geef Belgen nog een kans om hun zwart geld legaal wit te wassen”: kan nieuwe fiscale amnestieronde de coronafactuur betalen? (+)

“Als overheid niet slaagt in haar opzet, zal belastingbetaler alle herstelmaatregelen bekostigen” (+)