Belgische economie groeide met 0,3 procent in eerste kwartaal

Het Japanse chemiebedrijf Nippon Shokubai geeft een persconferentie over een belangrijk investeringsproject in de Antwerpse haven.
PHOTO_NEWS Het Japanse chemiebedrijf Nippon Shokubai geeft een persconferentie over een belangrijk investeringsproject in de Antwerpse haven.
De Belgische economie is in het eerste kwartaal met 0,3 procent gegroeid tegenover het vierde kwartaal van vorig jaar. Dat meldt de Nationale Bank van België vandaag, die daarmee haar eerdere flashraming bevestigde.

Op jaarbasis blijft het bbp groeien, namelijk met 0,9 procent tegen 1,0 procent in het vierde kwartaal van 2014. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal steeg de toegevoegde waarde met 0,2 procent in de industrie en met 0,4 procent in de diensten. In de bouw daarentegen daalde de activiteit met 0,8 procent. De binnenlandse vraag (exclusief voorraden) steeg met 0,2 procent.

De stijging werd veroorzaakt door de toename van de consumptie van de huishoudens (+0,7 procent) en de investeringen van de overheid (+0,7 procent). De investeringen van de huishoudens in woongebouwen, de consumptieve bestedingen van de overheid en de investeringen van de ondernemingen daalden daarentegen met 0,6 procent, 0,1 procent en 0,9 procent respectievelijk.

De netto uitvoer van goederen en diensten droeg licht positief bij aan de bbp-verandering (+0,2 procentpunt), aangezien de uitvoer ietwat meer is gestegen (+0,5 procent) dan de invoer (+0,3 procent).

In het eerste kwartaal van 2015 is de binnenlandse werkgelegenheid licht gestegen (+0,2 procent) ten opzichte van het voorgaande trimester (+0,6 procent op jaarbasis).