België verkleint loonkosthandicap: "Inhaalbeweging is ingezet"

PHOTO_NEWS
De Belgische loonkost is tijdens de eerste drie maanden van dit jaar trager gestegen dan in de buurlanden. Dat blijkt uit nieuwe statistieken van Eurostat. "De inhaalbeweging in de loonkostenhandicap is ingezet", reageert minister van Economie Kris Peeters (CD&V).

In het eerste kwartaal steeg de loonkost in België met 0,2%, terwijl dat in de hele eurozone 2,2% was. In Frankrijk (1,6%), Nederland (2,7%) en Duitsland (3,2%) lag de stijging merkelijk hoger dan bij ons.

"De voorspellingen worden nu ook concreet in de statistieken. Door gezamenlijke inspanningen kunnen we de koerswijziging nog verder doordrukken. Het einddoel is de competitiviteit van onze ondernemingen verbeteren, meer jobs mogelijk maken, en zo onze sociale bescherming en pensioenen overeind houden", zegt minister van Economie Peeters.

Indexsprong
De sinds 1996 opgelopen loonkostenhandicap van België ten opzichte van de buurlanden bedroeg eind 2014 2,9%, tegenover 4,9% eind 2012. In de komende jaren wil de federale regering die resterende kloof wegwerken. De indexsprong zou goed zijn voor een verdere verlaging van de loonkosten met 2,7 miljard euro. Samen met de niet-doorstorting van 1% bedrijfsvoorheffing, moet dit leiden tot een daling van de patronale bijdragen, waar de regering het basistarief zou willen laten zakken van 32% nu naar 25%.

Taxshift
"Maar als we nog meer willen doen - als we de lasten verder wil verlagen - dan moeten we ook kijken naar hoe we dat financieren. Vandaar het belang van een taxshift, die ten bate is van onze ondernemingen, en ook om een rechtvaardiger fiscaliteit te bereiken", zegt Peeters.

"De voorspellingen worden nu ook concreet in de statistieken. Door gezamenlijke inspanningen kunnen we de koerswijziging nog verder doordrukken."

Kris Peeters