Belgacom in beroep tegen boete van 403.000 euro

BELGA
Telecombedrijf Belgacom gaat beroep aantekenen tegen de boete van 403.000 euro die het opgelegd kreeg door telecomtoezichthouder BIPT, omdat het telecombedrijf onvoldoende transparant was ten aanzien van alternatieve operatoren met betrekking tot breedbandtoegang. Dat meldt Belgacom vanavond in een reactie. De boete is volgens het bedrijf ongegrond.

Belgacom bevestigt in de reactie dat het de boete opgelegd kreeg "omdat het BIPT van oordeel is dat er bepaalde onduidelijkheden voorkwamen in een technische bijlage bij één van de groothandelsaanbiedingen van Belgacom". "Belgacom heeft deze bijlage al in 2012 aangepast. De boete heeft dus geen enkele invloed op Belgacom's groothandelsactiviteiten", klinkt het.

Belgacom is van mening dat "de boete ongegrond is" en dat "de technische bijlage van haar groothandelsaanbieding steeds in overeenstemming was met de documentatie van de leveranciers". Volgens Belgacom is de boete "ook niet gerechtvaardigd omdat het BIPT zelf aangeeft dat de beweerde onduidelijkheden nauwelijks invloed hebben gehad op de dienstverlening".

Opgelegde verplichting
Als dominante operator op de telecommarkt werd Belgacom een transparantieverplichting opgelegd in verband met breedbandtoegang. Dat betekent dat het geïnteresseerde alternatieve operatoren de nodige informatie moest verschaffen over technische elementen en beperkingen van de dienst, legt het BIPT uit.

De toezichthouder stelde echter vast dat "met name technische specificaties uit een van de referentieaanbiedingen van Belgacom voor bedrijfsklanten niet overeenstemden met de vastgestelde realiteit op het terrein".

Foute info
"De alternatieve operatoren hebben gedurende een periode van meer dan 3 jaar incorrecte informatie gekregen van Belgacom", besluit het BIPT. Bovendien werd de concurrentiepositie van minstens een van die alternatieve operatoren aangetast "omdat hij de verwachtingen niet heeft kunnen inlossen voor bepaalde functionaliteiten waarvan het referentieaanbod nochtans vermeldde dat er geen technische beperkingen waren".

Na Belgacom gehoord te hebben, besliste het BIPT een boete op te leggen van 403.000 euro. Belgacom heeft zestig dagen de tijd om in beroep te gaan bij het hof van beroep in Brussel. Belgacom heeft overigens het referentieaanbod zelf aangepast in november 2012.

Bij Belgacom was niet meteen iemand bereikbaar voor commentaar.