Belg verandert niet vaak van job

THINKSTOCK
De Belg is nogal honkvast als het op zijn job aankomt. Dat blijkt uit een studie van HR-bedrijf Randstad in 23 landen. In 2014 veranderde 9 procent van de Belgische werknemers naar eigen zeggen vrijwillig van werkgever. Wereldwijd was dat 14 procent.

Belgen zijn volgens Randstad ook veel minder van plan om in de nabije toekomst van werkgever te veranderen. Maar 13 procent heeft plannen in die richting, tegen 22 procent wereldwijd. Als het over ontslag door de werkgever gaat, wijkt België niet af. Vorig jaar werd 5 procent van de werknemers in ons land door zijn werkgever ontslagen. Wereldwijd ging het om 6 procent.

Er zijn grote verschillen tussen landen inzake de mobiliteit op de arbeidsmarkt, zo blijkt uit de studie. In Rusland veranderde in 2014 bijna één op de vijf werknemers vrijwillig van werkgever. In Hongarije, India en Singapore was dit 18 procent. In Japan (6 procent), Nederland (8 procent), Italië, Spanje en België (9 procent) ligt deze vrijwillige mobiliteit veel lager.

De verschillen tussen de landen hebben volgens de HR-dienstverlener grotendeels te maken met de institutionele vormgeving van de arbeidsmarkten. Zo hebben anciënniteitsverloning en ontslagprocedures in België een remmend effect op de mobiliteit. Daarnaast kunnen ook conjuncturele effecten een rol spelen. Bij een betere conjunctuur neemt de vrijwillige mobiliteit toe en daalt het aantal ontslagen door de werkgever.

Top 3

Wereldwijd blijken werknemers grotendeels dezelfde reden te hebben om de werkgever te verlaten. De belangrijkste zijn: het gebrek aan loopbaanmogelijkheden, een ontoereikend salaris en een moeilijke afstemming gezin-arbeid.

In België bestaat de top drie uit gebrek aan loopbaanmogelijkheden, gebrek aan erkenning en desinteresse in de job. Voor de werknemers die niet veranderd zijn van werkgever in het voorbije jaar en ook niet van plan zijn om van werk te veranderen, is de goede afstemming van werk en gezin wereldwijd duidelijk de belangrijkste reden om te blijven bij de huidige werkgever. Dit is ook in België het geval.