Banken verhinderen eenvoudige belastingbrief

UNKNOWN

De bank- en verzekeringssector in ons land staat niet te springen om informatie over pensioensparen en hypothecaire leningen van hun klanten door te spelen aan de fiscus, bevestigt Carlos Six, topman van de fiscale administratie, in de krant De Tijd. Daardoor slaagt de fiscus er voorlopig niet in werk te maken van vooraf ingevulde belastingbrieven.

Vooraf ingevuld
Belastingplichtigen die hun aangifte vorig jaar elektronisch indienden, merkten dat de fiscus zelf al enkele posten had ingevuld. Het is de bedoeling van de fiscus om vanaf aanslagjaar 2009 ook de papieren aangifte vooraf in te vullen. Maar daarvoor rekent ze op de medewerking van de bank- en verzekeringssector.

"Terughoudendheid"
"Er is overleg met Febelfin en Assuralia, maar er is een zekere terughoudendheid", zegt Six. "Indien we de nodige gegevens zouden krijgen, kunnen we een eenvoudigere belastingafrekening sturen aan een grote groep mensen. Als ze akkoord zijn, is dat binnen de week geregeld."

Beperkte medewerking banken
Doordat de medewerking van de banken beperkt is, vreest Six dat de vooraf ingevulde belastingbrief vanaf volgend jaar alleen naar gepensioneerden kan worden verstuurd, die geen hypothecaire lening hebben en niet aan pensioensparen doen.

Inventaris opmaken
In een reactie zegt Febelfin, de overkoepelende organisatie van de banksector, dat afgesproken is met de fiscus om eerst een inventaris op te maken en te zien wat technisch en juridisch mogelijk is. (belga/vsv)

UNKNOWN