Banken: "Een lening herzien, moet duurder worden"

Een lening herzien, moet duurder worden. Dat menen de banken in ons land. Nu de rente historisch laag is, staan mensen in de rij om hun woningkrediet te laten herzien.

Wie een herfinanciering krijgt bij zijn eigen bank, betaalt nu als vergoeding drie maanden intrest op het nog te betalen kapitaal. Wie naar een andere bank stapt, heeft daarnaast nog duizenden euro's extra dossier- en notariskosten.

Ondanks die kosten worden de banken massaal geconfronteerd met klanten die hun lening willen herzien. "Daarbij is duidelijk geworden dat die drie maanden wederbeleggingsvergoeding niet volstaan om de kosten te dekken", zegt Isabelle Marchand, woordvoerder van Febelfin, de koepelorganisatie van de banken.

Consumentenorganisatie Test-Aankoop is het daar niet mee eens. "De vergoeding mag zeker niet stijgen", volgens Ivo Mechels. "Als consument krijgen we door de lage intresten maar een habbekrats op onze spaarrekening; de banken moeten zich ook maar aanpassen."