BMW verontschuldigt zich voor inzetten slaven tijdens WO2

Getty Images
Naar aanleiding van een viering in München voor het honderdjarig bestaan van het Duitse autobedrijf, heeft BMW in een verklaring op zijn website laten weten dat het hun inzet van nazi-slaven tijdens de Tweede Wereldoorlog betreurt.

BMW zegt dat het in de jaren 1930 en 1940 exclusief leverde aan de Duitse wapenindustrie. Naarmate de vraag naar motoren toenam, werden dwangarbeiders, gedetineerden en gevangenen uit concentratiekampen gerekruteerd om te helpen bij de productie.

"Tot op de dag van vandaag blijft het enorme lijden dat dit veroorzaakt heeft en het lot van vele dwangarbeiders een zaak die we diep betreuren," zo schrijft BMW op zijn website.

Günther en Herbert Quandt

De familie Quandt, die sinds 1960 de hoofdaandeelhouder van BMW is, doorbrak in 2007 de stilte over de rol van het bedrijf tijdens het nazitijdperk. Nadat enkele praktijken van het bedrijf aan het licht werden gebracht in een tv-documentaire,  liet de familie een 1200 pagina's tellende studie uitvoeren.

Uit het rapport bleek dat Günther Quandt en zijn zoon Herbert, die samen aan de leiding van BMW stonden tijdens de Tweede Wereldoorlog, samenwerkten met het naziregime door zo'n 50.000 dwangarbeiders in te schakelen in hun wapenfabrieken. Gemiddeld 80 arbeiders per maand stierven in de fabrieken van Quandt en een groot aantal werd geëxecuteerd.

Johanna Quandt, de weduwe van Herbert Quandt stierf op 3 augustus 2015.
AFP Johanna Quandt, de weduwe van Herbert Quandt stierf op 3 augustus 2015.

Duister verleden

"We werden erg slecht behandeld. We kregen zweepslagen en moesten water uit de toiletten drinken," getuigde Takis Mylopoulos, een voormalige slaaf die tijdens WOII in een Quandt-fabriek in Hannover werkte.

BMW zegt dat het "expliciet de confrontatie aangaat" met dit hoofdstuk dat door het bedrijf wordt omschreven als hun "duister verleden". In 1999 was BMW medeoprichter van de stichting "Erinnerung, Verantwortung, Zukunft' (Herinnering, Verantwoording, Toekomst) voor de compensatie van voormalige dwangarbeiders.